Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zakonito ravnanje z osebnimi podatki ter elektronskim nadziranjem v podjetjih

seminar

Program

8.30 začetek
10.00 odmor
10.20 nadaljevanje
11.50 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV 
Ostali: 130 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 77 € + DDV, za ostale 110 € + DDV.

 

Kdaj: torek, 13. september 2016, ob 8.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Udeležencem bodo predstavljene aktualne dileme in vprašanja s področja zakonitosti obdelave osebnih podatkov zaposlenih, uporabe in nadzora telefonov, interneta in e-pošte v delovnem okolju, uporabe GPS in videonadzora s primeri sodne prakse in kršitev. Izpostavili bomo primere dobre in slabe prakse na tem področju. V drugem delu bodo predstavljene ključne novosti nove Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, ki bo v veliki meri nadomestila ZVOP-1 in na katero se moramo pravočasno pripraviti.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

1. Varstvo osebnih podatkov na delovnem mestu 

• Ali lahko nadzorujemo telefonske pogovore zaposlenih, uporabo tiskalnikov v zasebne namene?
• Ali lahko v podjetju blokiramo družabna omrežja (Facebook, Twitter…) in določene spletne strani?
• Kdaj lahko beremo e-pošto naših zaposlenih? Pod kakšnimi pogoji?
• Kako pravilno urediti video nadzor? Lahko uporabimo posnetke za dokazovanje kršitev?
• Kako ravnati z računalniki, telefoni in e- pošto zaposlenih, s katerimi prekinemo delovno razmerje?
• Kdaj lahko uporabljamo GPS naprave v vozilih?
• Katere pravne podlage in sodno prakso moramo upoštevati, da bo naš nadzor v skladu s predpisi?
• Kako urediti naše interne akte, da ne bo prišlo do kršitev?
• Kakšne so sankcije za kršitve osebnih podatkov zaposlenih?

2. Novosti Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov 

• Reforma zakonodajnega okvira varstva osebnih podatkov v EU (kaj, kdaj, zakaj).
• Novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) – glavne spremembe o certificiranju, kodeksi ravnanja, pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, dolžnost poročanja o kršitvah, novosti glede katalogov in registra zbirk, sankcije.
• Kako bo sprejem GDPR vplival na naše poslovanje? 

Predavatelj
mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke

Andrej Tomšič je magister informacijsko upravljavskih ved, namestnik informacijske pooblaščenke. Ukvarja se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in Article 29 Working Party Technology Subgroup. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005 in je izkušen predavatelj (trikrat najbolje ocenjeni predavatelj na konferenci SIRIKT).

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 7. 9. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160913 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si