Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Izredne oblike dela - konkretni primeri iz prakse

seminar

Program

11.30 začetek
13.00 odmor
13.20 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 95 + DDV 
Ostali: 130 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 77 € + DDV, za ostale 110 € + DDV.

Kdaj: petek, 28. oktober 2016, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja: 
V podjetju se pogosto pojavi situacija, ko moramo za določeno delo in storitev dodatno angažirati že zaposlene ali zunanje delavce, lahko pa tudi sorodnike, upokojence, študente, vajence ipd. Pri tem imamo na voljo različne možnosti iz delovnega razmerja ter izrednih oblik dela. Tako se lahko delo opravlja na podlagi pogodb civilnega prava, kot so podjemne pogodbe, pogodbe o naročilu avtorskega dela, študentske napotnice, pogodbe o občasnem in začasnem delu upokojencev, učne pogodbe, kratkotrajno delo ipd. Poznavanje posameznih vrst dela in dohodkov je pomembno tako z vsebinskega kot stroškovnega vidika in nenazadnje z vidika davčne obravnave in drugih zakonskih določb; kot so aktualne spremembe v letu 2016, ZPIZ-2, ZMEPIZ-1 ter ZZVZZ-M. Kako izbrati optimalno obliko?

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

 • Vrste avtorskih honorarjev
 • Ali že zaposlenemu lahko izplačamo avtosrki honorar?
 • Primer obračuna avtorskega honorarja po 20. In 18. členu ZPIZ-2.
 • Kako se določi davčna osnova pri izplačilu avtorskega honorarja?
 • Kako izpolnemo REK obrazec glede na vrsto avtorskega honorarja?
 • Kaj mora izvajalec avtoskega honorarja sporočiti naročniku (delodajalcu) v skladu z 78. členom ZMEPIZ-1?
 • Značilnosti podjemnih pogodb
 • Obračun podjemnih pogodb v skladu z 20. In 18. členom ZPIZ-2.
 • Kako obračunamo dohodek iz prenosa premoženjske pravice?
 • Kaj pomeni pomoč in delo ožjih družinskih članov?
 • Razlika med sorodstvenim delom in kratkotrajnim delom?
 • Kaj je kratkotrajno delo, kdo in pod kakšnimi pogoji ga lahko opravlja in kakšne so v tem primeru dolžnosti delodajalca?
 • Ali je obvezna prijava delavca v obvezno zavarovanje z M 12?
 • Kakšne evidence je delodajelc v primeru kratkotrajnega dela dolžan voditi?
 • Kako zaposliti upokojenca in kako obračunati izplačila od dohodka iz začasnega ali občasnega dela upokojenca?
 • Kaj je značilno za študentsko delo ter delo na podlagi učnih pogodb?
 • Kdo je ekonomsko odvisna oseba in kaj pomeni poslovati z ekonomsko odvisno osebo?

Predavateljica
Urška Trobej

Urška Trobej, direktorica podjetja Računovodsko izobraževalno središče, voditeljica izobraževanj za pridobitev naziva NPK računovodja in drugih strokovnih izobraževanj ter gradiv s področja računovodstva in davkov.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 25. 10. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20161028 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si