Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kako svetovni "top" IP menedžerji upravljajo intelektualno lastnino?

Program

13.30 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 1,5 ur

Kotizacija

Člani: brezplačno 
Ostali: 50 € + DDV 

 

 Predavanje organiziramo v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu.


Kdaj: torek, 15. november 2016, ob 13.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen predavanja je, da udeleženci pridobijo uvid v pristope k upravljanju pravic intelektualne lastnine v izbranih multinacionalkah, kot so npr. Siemens in Novartis ter nekaterih najbolj inovativnih podjetjih v svetovnem merilu (kot je npr. Thyssen Krupp, ki sodi med 50 najbolj inovativnih podjetij glede na MIT).

Udeleženci pridobijo znanja povezana z integracijo upravljanja pravic intelektualne lastnine v ostale poslovne procese ter optimizacijo postopkov pravic intelektualne lastnine. Posebej bomo posvetili nekaterim kritičnim točkam procesov, povezanih s pravicami intelektualne lastnine (npr. early harvesting, clearing itd.) in kako se izbrana podjetja z njimi spopadajo. Poleg kritičnih točk se udeleženci seznanijo tudi s tem, kako znajo top IP menedžerji izkoristiti komparativne prednosti na področju PIL.

Pravice intelektualne lastnine predstavljajo lažje upravljanje intelektualne lastnine v podjetjih – udeleženci se seznanijo s tem, kako se lahko izkoristijo prednosti formaliziranih pravic intelektualne lastnine.Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Predavanje bo temeljilo na originalnih podatkih, pridobljenih v interjujih, ki jih je predavateljica opravila s top IP menedžerji – gre za redko priložnost, da se v Sloveniji to znanje diseminira. 

  1. K menedžmentu pravic intelektualne lastnine (PIL): Kje vse podjetja lahko vidijo prednosti formaliziranih pravic intelektualne lastnine?
  2. Pristopi upravljanja pravic intelektualne lastnine top IP menedžerjev v izbranih multinacionalkah (Siemens, Novartis, Daimler itd.)
  3. Integracija upravljanja PIL v ostale poslovne procese
  4. Optimizacija procesov povezanih s pravicami intelektualne lastnine (vključujoč kritične točke upravljanja pravic intelektualne lastnine in njih rešitve ter izkoriščanje komparativnih prednosti)


Predavanje je namenjeno: osebam, ki odločate, kreirate, urejate, komunicirate in upravljate z intelektualno lastnino: 
- v mikro podjetjih (ter praviloma v malih podjetjih): direktorji podjetij ter njihovi notranji ali zunanji sodelavci, 
- v srednje velikih in velikih podjetij so poleg direktorjev (predvsem vsi tisti, ki so zadolženi za upravljanje pravic intelektualne lastnine) še predstavniki pravne službe ter vodje raziskovalnih oddelkov (vključujoč tehnične direktorje ipd.) in
- predstavniki ostale javnosti, ki jih to predavanje zanima.

 

Predavala bo dr. Dolores Modic, univ. dipl. pravnica, magistra prava, ki je vrsto let sodelavka in predavateljica Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Gre za dinamično strokovnjakinjo, ki sodeluje s številnimi raziskovalnimi organizacijami na področju raziskovalno-razvojnih dejavnosti in projektov v Sloveniji in v tujini. 2015 je kot Fulbright raziskovalka delala na univerzi severne Caroline v ZDA (University of North Carolina at Chapel Hill), konec novebra 2016 pa jo delo vodi prek JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) na Japonsko.

Dolores Modic je specializirana kot raziskovalka in predavateljica na področju intelektualne lastnine in inovacijskih sistemov. V letošnjem letu pripravlja s so-avtorico monografijo z naslovom Untangling the Intangibles: Toward Intellectual Property Rights Management za eno vodilnih svetovnih založb, v okviru katere so nastali intervjuji s top svetovnimi IP menedžerji iz podjetij kot so Novartis, Siemens idr., na katere se deloma naslanja tudi pričujoči seminar.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 14. 11. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20161115 + matična številka vašega podjetja.

Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.  

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si