Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Mentorski sistem – nuja, modna muha ali vaša priložnost?

delavnica

Program

13.00 Začetek
16.15 Zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani DKD DBK in GZDBK: brezplačno
Ostali: 30 €

Dogodek organizira Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju s Sekcijo za ravnanje s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

 in v sodelovanju s Kaetrida, Karin Elena Sánchez, s. p.

Kdaj: 16. novembra 2016, ob 13. uri (do 16.15 ure)
Kje: v prostorih TPV-ja (Vila Elza, Kandijska cesta 54, 8000 Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Danes znotraj organizacij, najsi bodo to društva, nevladne organizacije ali gospodarski subjekti, nastajajo kompleksna znanja, ki se nenehno spreminjajo. Nastajajo v medsebojni interakciji najrazličnejših posameznikov kot odziv na potrebe časa; narekujejo jih tehnologija, procesi, svetovna gospodarska dinamika pa tudi medsebojni odnosi, v katerih ljudje soustvarjajo. Gre za dragoceni zbir najrazličnejših kompetenc, ki vključujejo znanja, izkušnje, kvalifikacije, navade, prepričanja, načine mišljenja in vedenja ter vrednote. In vse to si želijo organizacije ohraniti, deliti, oplemeniti. Zato si brez mentorstva, katerega končni cilj je usposobiti mentorce za samostojno, strokovno delo, obstoja in razvoja organizacij ni več mogoče predstavljati. Mentorstvo je kompleksen proces, ki od mentorja poleg strokovnih znanj pričakuje tudi številne druge kompetence. Toda sama usposobljenost mentorjev ni dovolj. Da bi mentorstvo resnično lahko doseglo svoj namen, potrebuje tudi podporni sistem. Sistem z jasnimi cilji, opredeljenimi koristi in medsebojnimi pričakovanji ter praktičnimi načini vrednotenja. Hkrati pa sistem, ki stremi k nenehnemu razvoju in posodobitvam.

Vabljeni na izkušenjsko, interaktivno delavnico pod taktirko Karin Elene Sánchez, univ. dipl. oec., direktorice KAETRIDE; podjetniške svetovalke, moderatorke, coacha in tudi mentorice, dolgoletne izobraževalke mentorjev ter izkušene postavljavke mentorskih sistemov v organizacijah, kjer boste spoznali prvine sistemskega mentorstva, koristi mentorstva za vse deležnike, faze mentorskega sistema in preverili, kaj se z mentorstvom dogaja v vaših organizacijah.

Vsebina

 

1    O MENTORSTVU TAKO IN DRUGAČE

1.1 Nekaj iz zgodovine mentorstva

1.2 Kaj je in kaj ni mentorstvo

2    MENTORSTVO IN MI

2.1 Jaz in moji mentorji ter mi kot mentorji

2.2 Moja zgodba ali mentorstvo skozi 4 prizme: postavljavke sistemov mentorstva, mentorice, mentorke in izobraževalke mentorjev

3    PROJEKTNO ALI SISTEMSKO MENTORSKO – LE ZAKAJ?

3.1 KIJOT – Kaj imam jaz od tega ali koristi mentorstva za različne cilje skupine:

3.2 Zakaj sistemsko mentorstvo in ne mentorstvo kar tako?

3.3 Faze projektnega/sistemskega mentorstva

3.4  Mentorstvo, mentorski sistemi v Sloveniji

3.5  Kako veste, če (n)imate pri vas sistemsko mentorstvo?

3.6  Različne prakse mentorstva

4     VPRAŠANJA, VPRAŠANJA …?

4.1  Kaj vas v zvezi z mentorstvom še zanima

4.2  In kaj boste sedaj z vsem naučenim?

 

Ciljna skupina

Vodje z vseh ravni, direktorji, projektni vodje, vsi, ki se pri svojem delu pogajajo o različnih stvareh in vsi, ki vodijo manjše ali večje skupine ljudi.

Predavateljica
Karin Elena Sánchez

Karin Elena Sanchez je univerzitetna diplomirana ekonomistka s pedagoško-andragoško izobrazbo, absolventka znanstvenega magistrskega študija s področja coachinga in ustvarjalnosti. Ima  20 let vodstvenih izkušenj s področja trženja in prodaje, projektnega vodenja in HRM-ja (generalna sekretarka, vodja kadrov in prodaje, direktorica trženja, izobraževalna trenerka in vodja projektov), 26 let dela na področju  izobraževanja mladine in odraslih, več let moderatorka in voditeljica na TV Slovenija. Mednarodna certificirana profesionalna moderatorka (IAF Certified™ Professional Facilitator), mednarodna licenčna trenerka NLP, NLP Mojster Coach, wingwave coach, certificirana hipnoterapevtka (International Hypnosis Association) mednarodna licenčna trenerka SDI 1. in stopnje, Šola čustvene inteligence in intuicije, Andragoški praktikum, generativni coaching in celostni jaz (generativni trans), transakcijska analiza, psihodrama, v rešitve usmerjen pristop, gledališka improvizacija, solopetje, grafično moderiranje ter številna druga izobraževanja in usposabljanja.

V lastnem podjetju deluje kot direktorica, izobraževalna trenerka, predavateljica, osebni in poslovni coach, podjetniška svetovalka, moderatorka skupinskih procesov, supervizorka, hipnoterapevtka, voditeljica, scenaristka in režiserka javnih prireditev in dogodkov, urednica in lektorica, avtorica promocijskih ter trženjskih besedil. Od leta 2005 do 2012 sekretarka Združenja izobraževalnih institucij, v letih 2012-2013 generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Vodi seminarje in delavnice po meri iz (poslovnih) pogajanj, prodajnih veščin, javnega nastopanja, nevrolingvističnega programiranja, coachinga, (spodbujanja) ustvarjalnosti, reševanja konfliktov, projektnega vodenja, timskega dela, veščin mentorstva, moderiranja učnih skupin in skupinskih procesov, čustvene inteligentnosti, pozitivnega mišljenja, vodenja in motiviranja, izobraževanja izobraževalcev, komunikacije, medosebnih odnosov, postavljanja in doseganja ciljev, stresa na delovnem mestu, preprečevanja izgorelosti, asertivnega vedenja, finančne pismenosti … v več jezikih za domače in tuje naročnike doma in v tujini.

V letu 2008 je prejela priznanje za uvrstitev med Deset top predavateljev leta, ki ga podeljujeta Inštitut za izobraževalni management SOFOS in Planet GV.

Na svojih seminarjih in delavnicah poleg obsežnega znanja, neprekosljivega pozitivizma, humorja in iznajdljivosti navdušuje tudi s svojimi igralskimi, retoričnimi in glasovnimi sposobnostmi.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca. 

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani DKD DBK in GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 11. 11. 2016. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun DKD Dolenjske in Bele krajine pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0001 2819 006, sklic 20161116. Društvo ni davčni zavezanec, zato pri nakazilu ni potrebno prišteti DDV!
Matična številka DKD DBK: 1148605000. Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Anja Čampa, 07 39 18 239, a.campa@tpv.si in mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si