Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2016

seminar

Program

8.30 začetek
10.00 odmor
10.20 nadaljevanje
11.50 odmor
11.55 nadaljevanje
12.40 zaključek

Trajanje: 5 pedagoških ur

Kotizacija

Člani GZDBK in GZS:
95 € + DDV (zgodnja prijava 76 € + DDV)

Ostali: 150 € + DDV (zgodnja prijava 120 € + DDV)

Za uveljavljanje kotizacije za zgodnjo prijavo, se morate prijaviti in plačati kotizacijo do 3. 1. 2017.

Izobraževanje organiziramo v sodelovanju z GZS - Zbornico računovodskih servisov.

 

Kdaj: torek, 17. januar 2017, ob 8.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.
Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2016, opozorili na nekatere spremembe, ki se bodo začele uporabljati v letu 2017 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb.

V obrazcu za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, bomo izpostavili razlike z obrazcem za DDPO.

Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso.

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja ZRS se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

2. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2016

 • Novosti ZGD-1, ki se uporabljajo od 1.1.2016 dalje
 • Pregled pomembnejših sprememb SRS 2016, povezanih s pripravo letnega poročila
 • Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 2016
 • Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička družbenikom v osebnih družbah (k.d., d.n.o.)
 • Priloge k izkazom
 • Javna objava letnih poročil

2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2016

 • Pregled obrazca po posameznih postavkah
 • Opredelitev davčne osnove
 • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
 • Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja
 • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani
 • Davčne olajšave za leto 2016, pokrivanje davčne izgube
 • Odbitek tujega davka
 • Kratek pregled novosti, ki bodo veljale od 1. 1. 2017

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za "normirance"

 • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
 • Problematika normirancev in pojasnila FURS
 • Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun normirancev


Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

 

Predavateljica 
mag. Barbara Guzina

Mag. Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje d. o. o., je samostojna davčna svetovalka. Izkušnje je pridobila tudi kot direktorica oddelka za davčno svetovanje ter davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte ter v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov ter priročnikov s področja davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Za uveljavljanje 20 % nižje kotizacije za zgodnjo prijavo, se morate prijaviti in plačati kotizacijo do 3. 1. 2017. Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 3. 1. 2017. V nasprotnem primeru zaračunamo kotizacijo v celoti.

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20170117 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.