Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Novosti ZJN-3 in praksa Državne revizijske komisije - izobraževanje za ponudnike

Program

9.00 začetek 
11.00 odmor s pogostitvijo 
11.30 nadaljevanje 
13.00 zaključek

Trajanje: 4 ure 

Kotizacija

Člani: 95 + DDV 
Ostali: 130 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 77 € + DDV, za ostale 107 € + DDV.


Kdaj
: torek, 10. januar 2017, ob 9.00 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj izobraževnja: 
Res, da imamo nov zakon o javnem naročanju (ZJN-3), vendar zakon na nekatera ključna vprašanja ne daje odgovora, saj je zakonodajalec pri sprejemanju zakona odgovore na ta vprašanja prepustil praksi Državne revizijske komisije. In v zadnjih dveh mesecih, je Državna revizijska komisija sprejela kar nekaj ključnih odločitev, ki bodo ponudnikom nedvomno koristno vodilo pri pripravi ponudbe. To pa drugače povedano pomeni, da je za uspeh v postopku javnega naročanja treba poznati ne samo ZJN-3, temveč tudi prakso in odločitve Državne revizijske komisije. 

Izobraževanje je namenjeno PONUDNIKOM, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Kako čimbolj učinkovito pripraviti ponudbo, da ne bo izločena iz postopka ocenjevanja in vrednotenja?

Pregled aktualne prakse Državne revizijske komisije

 • v katerem delu je ponudbo dopustno pojasniti/dopolniti,
 • kdaj je treba ponudbo izločiti in kdaj zavrniti,
 • kaj lahko po praksi Dkom naročnik zavrne neobičajno nizko ponudbo – kaj je neobičajno nizko,
 • ali lahko ponudnik v delu, ki se nanaša na merila, svojo ponudbo spremeni,
 • zavrnitev vseh ponudb in kakšna naj bo obrazložitev naročnika,
 • ESPD – kaj je to, kaj z njim dokazujemo,
 • kako voditi vpogled v ponudbe po odločitvi o oddaji, kaj je lahko poslovna skrivnost,
 • ali lahko po roku za oddajo ponudb tudi po ZJN-3 ponudnik nominira novega podizvajalca,
 • računska napaka in
 • predlog ponudnika za spremembo odločitve o izbiri.

Predavateljica
Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt, odvetnica, specialistka za gospodarsko pravo je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala s področja civilnega in gospodarskega prava. Državni zbor jo je 1999 do 2004 imenoval za predsednico Državne revizijske komisije. V letu 2011 pa ji je Odvetniška zbornica podelila naslov: specialistka za gospodarsko pravo. Je zaprisežena sodna izvedenka za področje: pravo, javna naročila ter je avtorica številnih strokovnih člankov. Več o predavateljici je razvidno tudi na povezavi www.odvetnik-marovt.si

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 5. 1. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20170110 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si