Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zakonito ravnanje z osebnimi podatki ter elektronskim nadziranjem v podjetjih

seminar

Program

15.00 začetek
16.30 zaključek

Trajanje: 2 pedagoški uri

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV 
Ostali: 130 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 77 € + DDV, za ostale 110 € + DDV.

 

Kdaj: torek, 14. februar 2017, ob 15.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj izobraževanja:
25. 5. 2016 je bila v Uradnem listu EU objavljena Splošna uredba (EU) 2016/679 o varstvu osebnih podatkov, ki bo v EU poenotila varstvo osebnih podatkov, kot ga pri nas trenutno ureja sistemski Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Gre za prvo reformo po dvajsetih letih obstoja Direktive 95/46, ki za upravljavce osebnih podatkov (podjetja in druge inštitucije) in posameznike prinaša precej novosti. Uredba se bo začela uporabljati v državah članicah najkasneje do 25. 5. 2018. Na seminarju vam bodo predstavljene ključne novosti nove uredbe, da bomo vedeli; kdaj, kako in na katere določbe se moramo pravočasno pripraviti.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

1. Novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) 

o Spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel
o Spremembe glede dolžnosti upravljavcev
o Spremembe glede pravic posameznika
o Pravica do pozabe, omejitve, prenosljivosti podatkov
o Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov
o Evidenca dejavnosti obdelave
o Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov in predhodno posvetovanje
o Pooblaščene osebe za varstvo podatkov
o Kodeksi ravnanja in potrjevanje (certificiranje)
o Obveščanje o varnostnih incidentih
o Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije
o Pravna sredstva, odgovornost in kazni

2. Kako bo sprejem Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov vplival na naše poslovanje? 

3. Kako se pripraviti na novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov? 

Predavatelj
mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke

Andrej Tomšič je magister informacijsko upravljavskih ved, namestnik informacijske pooblaščenke. Ukvarja se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in Article 29 Working Party Technology Subgroup. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005 in je izkušen predavatelj (trikrat najbolje ocenjeni predavatelj na konferenci SIRIKT).

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 8. 2. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20170214 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si