Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Pravne podlage kadrovskega menedžmenta

seminar

Program

  9.00 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje 
12.30 čas za vprašanja in odgovore
13.00 zaključek

Trajanje: 4 ure

Kotizacija

Člani: 120  € + DDV
Ostali: 150 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije: 
je kotizacija za eno osebo,  za člane 95 € + DDV, za ostale 120 € + DDV.

 

Kdaj: četrtek, 19. januar 2017, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Seminar je celostno naravnan in kot tak namenjen vsem, ki želijo imeti v podjetju urejeno kadrovsko vsebino kot jo narekuje slovenska zakonodaja ter uspešna praksa. Upoštevajoč nujni in praktični optimum bomo začeli s po zakonu obveznimi evidencami in splošnimi, a neobhodnimi, akti delodajalca. V tem sklopu bomo opozorili tudi na akte, ki dvigujejo in izboljšujejo delovno klimo v podjetju ter pomagajo preprečiti in odpraviti konflikte. V nadaljevanju pa se bomo osredotočili na delovnopravno kadrovsko urejenost z vidika posameznega delavca. Obravnavali bomo možnosti fleksibilnega urejanja delovnih razmerij, tako s pravnega kot davčnega vidika, kot tudi z vidika organizacije delovnega časa. Govorili bomo tudi o plačilu za delo. Za zaključek pa se bomo pogovorili tudi o odgovornosti delavca in o konkretnih vzvodih, ki jih ima na razpolago kadrovska služba delodajalca, ko ne gre vse tako, kot je bilo dogovorjeno. 

Vse, ki se na seminar prijavite, pozivamo tudi, da nam zaupate vaša konkretna vprašanja vezana na tematiko na gzdbk(at)gzdbk.si, da vam predavateljica lahko nanje 
pripravi čimbolj uporabne odgovore. 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Aktualno. 
  • Opredelitev in pomen kadrovskega menedžmenta za uspešno poslovanje in zadovoljstvo zaposlenih.
  • Zakonske pravne podlage kadrovskega menedžmenta.
  • Avtonomne delovnopravne podlage kadrovskega menedžmenta.
  • Zaposlovanje - fleksibilnost delovnih razmerij.
  • Razporejanje delavcev.
  • Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje.
  • Plačni sistem.
  • Odgovornost delavca in ukrepanja delodajalca.

 

Seminar je celostno in praktično naravnan in kot tak uporaben vsem odgovornim osebam za urejenost kadrovskih zadev pri delodajalcu ter tistim, ki jih tematika zanima (...pravnikom v podjetjih, direktorjem velikih in srednje velikih delovnih organizacij, direktorjem kadrovskih služb ter računovodjem in računovodskim servisom ter študentom).

 

Predavateljica 
Nina Globočnik

Odvetnica Nina Globočnik se pretežno ukvarja z delovnim in gospodarskim pravom, pokriva pa tudi ostala pravna področja. Pred samostojno odvetniško kariero je več let pridobivala neposredne izkušnje kot direktorica pravne službe na Gospodarski zbornici Slovenije in na Združenju delodajalcev Slovenije. Pri tem je tudi neposredno sodelovala pri pripravi zakonodajnih izboljšav na delovno pravnem področju in iskanju praktičnih možnosti njenih zavezancev. Je tudi avtorica številnih strokovnih prispevkov. Ker znanja nikoli ni držala le zase, redno predava na različnih simpozijih, seminarjih in konferencah. Njena predavanja temeljijo na primerih iz prakse, kar jim daje posebno in uporabno vrednost.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 13. 1. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20170119 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si