Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sklenitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi

seminar

Program

  9.00 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje 
12.30 čas za vprašanja in odgovore
13.00 zaključek

Trajanje: 4 ure

Kotizacija

Člani: 120  € + DDV
Ostali: 150 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije: 
je kotizacija za eno osebo,  za člane 95 € + DDV, za ostale 120 € + DDV.

Optimalno zaposlovanje in odpuščanje delavcev. 

Kdaj: četrtek, 9. marec 2017, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Na seminarju bomo obravnavali postopke zaposlovanja in odpuščanja delavcev. Razjasnili bomo, na kaj moramo biti pozorni pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi, kdaj lahko sklenemo pogodbo za določen čas, kakšna je pravna in praktična ureditev za vodilne in poslovodne osebe, kdaj skleniti pogodbo o delu, kdaj najeti za delo študenta in kdaj ostalo. Poseben poudarek bomo dali zaposlovanju za določen čas, ki omogoča delodajalcu fleksibilnost glede na dejansko potrebo in glede na naravo dejavnosti. Seznanili se bomo s celostno vsebino in postopkom redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi. Del seminarja bomo namenili tudi postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidom in postopku razreševanja presežnih delavcev. Udeleženci seminarja bodo po zaključenem seminarju znali pripraviti pogodbo o zaposlitvi ter tudi odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Vedeli bodo, na kaj morajo še posebej biti pozorni pri odpuščanju invalidov in pri pripravi programa razreševanja presežnih delavcev. Celotno predavanje pa bo obravnavano tudi s primeri iz sodne prakse.

Seminar bo potekal interaktivno in zato vse, ki se na seminar prijavite, pozivamo tudi, da nam zaupate vaša konkretna vprašanja vezana na tematiko na gzdbk(at)gzdbk.si, da vam predavateljica lahko nanje 
pripravi čimbolj uporabne odgovore. 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Pogodba o zaposlitvi. 
  • Pogodba o delu in avtorska pogodba ter delo upokojencev.
  • Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi.
  • Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu.
  • Razreševanje presežnih delavcev.

 

Seminar je celostno in praktično naravnan in kot tak uporaben vsem odgovornim osebam za urejanje zaposlovanja in odpuščanja ter ostalim, ki jih tematika zanima (...pravnikom v podjetjih, direktorjem velikih in srednje velikih delovnih organizacij, direktorjem kadrovskih služb, računovodjem in računovodskim servisom ter študentom).

 

Predavateljica 
Nina Globočnik

Odvetnica Nina Globočnik se pretežno ukvarja z delovnim in gospodarskim pravom, pokriva pa tudi ostala pravna področja. Pred samostojno odvetniško kariero je več let pridobivala neposredne izkušnje kot direktorica pravne službe na Gospodarski zbornici Slovenije in na Združenju delodajalcev Slovenije. Pri tem je tudi neposredno sodelovala pri pripravi zakonodajnih izboljšav na delovno pravnem področju in iskanju praktičnih možnosti njenih zavezancev. Je tudi avtorica številnih strokovnih prispevkov. Ker znanja nikoli ni držala le zase, redno predava na različnih simpozijih, seminarjih in konferencah. Njena predavanja temeljijo na primerih iz prakse, kar jim daje posebno in uporabno vrednost.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 3. 3. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20170309 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si