Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kako pravilno obračunati plačo? (pravni vidik)

seminar

Program

  9.00 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje 
12.30 čas za vprašanja in odgovore
13.00 zaključek

Trajanje: 4 ure

Kotizacija

Člani: 120  € + DDV
Ostali: 150 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije: 
je kotizacija za eno osebo,  za člane 95 € + DDV, za ostale 120 € + DDV.

 

 

Kdaj: četrtek, 13. april 2017, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Se sprašujete, katera kolektivna pogodba zavezuje Vas in kako tolmačiti njene določbe z vidika obračuna plač? Na seminarju bomo predstavili zakon o kolektivnih pogodbah s poudarkom na veljavnost kolektivnih pogodb. V nadaljevanju bomo predstavili razlike med različnimi modeli plačila za delo, uporabljenih v različnih kolektivnih pogodbah. Med ostalim bomo odgovorili na vprašanja, kdaj je t.i. negativna stimulacija zakonita, kdaj lahko delodajalec izreče delavcu denarno kazen, ipd. Posebno pozornost bomo namenili tudi vprašanjem povezanim z obračunom dodatkov v zvezi z delovnim časom ter vprašanjem povezanim z obračunom potnih stroškov oz. službenimi potmi. Vsi odgovori na vprašanja bodo podkrepljeni z aktualno sodno prakso. V zaključnem delu bomo obravnavali vprašanje, kako pravilno izvrševati upravno administrativno prepoved in sklep o izvršbi na plačo in na druge prejemke delavca.

Seminar bo potekal interaktivno, zato vse, ki se na seminar prijavite, pozivamo tudi, da nam zaupate vaša konkretna vprašanja vezana na tematiko na gzdbk(at)gzdbk.si, da vam predavateljica lahko nanje 
pripravi čimbolj uporabne odgovore. 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Kolektivne pogodbe, katere in kako zavezujejo delodajalca. 
  • Modeli plačil za delo.
  • Negativna stimulacija in kdaj lahko delodajalec delavcu odredi denarno kazen.
  • Obračun dodatkov, nagrajevanj, stimulacij in potnih stroškov oz. službenih poti.
  • Upravno administrativne prepovedi in sklep izvršbe na delavčeve prihodke oz. plačo.
  • Aktualna ter relevantna sodna praksa.

 

Seminar je celostno in praktično naravnan in kot tak uporaben vsem odgovornim osebam za urejanje izplačila plač ter osebam, ki jih tematika zanima (...pravnikom in finančnikom v podjetjih, direktorjem velikih in srednje velikih delovnih organizacij, kadrovikom, računovodjem in računovodskim servisom ter študentom).

 

Predavateljica 
Nina Globočnik 

Odvetnica Nina Globočnik se pretežno ukvarja z delovnim in gospodarskim pravom, pokriva pa tudi ostala pravna področja. Pred samostojno odvetniško kariero je več let pridobivala neposredne izkušnje kot direktorica pravne službe na Gospodarski zbornici Slovenije in na Združenju delodajalcev Slovenije. Pri tem je tudi neposredno sodelovala pri pripravi zakonodajnih izboljšav na delovno pravnem področju in iskanju praktičnih možnosti njenih zavezancev. Je tudi avtorica številnih strokovnih prispevkov. Ker znanja nikoli ni držala le zase, redno predava na različnih simpozijih, seminarjih in konferencah. Njena predavanja temeljijo na primerih iz prakse, kar jim daje posebno in uporabno vrednost.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 7. 4. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20170413 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si