Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

9. usposabljanje in posvet za vodilne delavce, strokovne delavce in koordinatorje VZD in nadzornike na gradbiščih

Program

8.30 začetek
15.30 zaključek

Trajanje: 7 ur

Kotizacija za prijave do vključno 11. 2. 2017: 

Člani GZDBK in MDVINM: 110 € 
Člani ZDVIS: 130 €
Ostali: 160 € 

Kotizacija za poznejše prijave je za vse 180 €. 


Kotizacije so brez DDV, saj društvo ni zavezanec. 
 Dogodek organiziramo v sodelovanju z Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto.

Kdaj: torek, 14. februar 2017, ob 8.30 
Kje: Terme Šmarješke Toplice, »Bela dvorana«. 

Namen in cilj posveta:
Je redno usposabljanje in izpopolnjevanje znanja vseh zainteresiranih zavezancev za zagotavljanje varnega in zdravega dela ter obvladovanja tveganj na delovnih mestih ter začasnih in premičnih deloviščih.

Usposabljanje iz področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom je za vodilne in vodstvene delavce, ne samo po zakonodaji obvezno, pač pa tudi priporočljivo. Predstavljene bodo aktualne teme o varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti s primeri dobre prakse.

Po končanem usposabljanju boste udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi s podeljenimi 8 kreditnimi točkami (Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, Uradni list RS, št.109/2011).

Potrdilo o udeležbi bo izdano tudi skladno z 9. členom Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. L. RS št. 32/2011).

Vodilnim in vodstvenim delavcem bo izdano potrdilo o udeležbi v skladu s 5. in 19. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS št. 43/2011).

Vljudno vabljeni!

Sprejem z registracijo udeležencev poteka do 8.30! Prosimo, pridite pravočasno v hotel, da se v miru registrirate in namestite v svoj sedež v konferenčni dvorani pred pričetkom posveta! 


Vsebina


8.30 Ugotovitve poostrenega nadzora gradbišč, nezgode na gradbiščih, statistični podatki o nezgodah in dobra praksa na gradbiščih (mag. Boštjan HARTNER, MDDSZEM IRSD) 

9.15 Dolžnosti lastnikov/investitorjev in uporabnikov objektov pri organiziranju požarne straže (mag. Romana LAH, IRSVNDN)

10.00 Stimuliranje delodajalcev za obvladovanje tveganj in izpolnjevanje minimalnih zahtev VZD - regresni zahtevek… (doc. dr. TATJANA MLAKAR, univ. dipl. ekon. direktorica OE, KRŠKO ZZZS)

10.40 Pregled delovne opreme : Pomen EU – Izjave o skladnosti in navodil za varno delo strojev ob izdaji potrdila o pregledu in preizkusu delovne opreme (Darko Dajčman, DVIGALOTEHNA Natalija Dajčman s. p.)

11.25 Vodenju evidenc s področja VZD in PV (evidence usposabljanj, zdravstvenih pregledov, pregledi DO, meritve EPD,…) v skladu z zahtevami 61. člena ZVZD-1 z računalniško podporo (Nastja Mohorko, eS-NET d. o. o.)

11.40 ODMOR

12.10 Zapora ceste - gradbišče ob prometni cesti (Zakona o cestah (Ur. l. RS, št.: 109/10, 48/12, 36/14, Pravilnik o zaporah na cestah (Ur. l. RS, št.: 4/2016) (Danilo MALNAR, u. d. i. g., CGP d. d.)

12.55 Organiziranje in izvajanje požarne straže na gradbiščih ter primer s katastrofalnimi posledica iz sodnega izvedeništva (mag. Miro ŠKUFCA, predsednik MDVI Novo mesto)

13.15 Delo v utesnjenih prostorih (Dušan BEZJAK, dipl. var. inž.; CIVIS d. o. o.)

14.00 Predstavitev CSA trailer-ja za usposabljanje v ozkih prostorih (Anton PAPEŽ, Dräger d. o. o.)

14.45 Obveznosti delodajalca in strokovnega delavca za VZD s poudarkom na promociji zdravja – obveznosti delodajalca v praksi; predpisi v pripravi – predvidene spremembe delovne zakonodaje (mag. Borut BREZOVAR)

15.00 - 15.30 Razprava in zaključek posveta


Strokovni posvet je namenjen

Vodilnim delavcem, koordinatorjem VZD na začasnih in premičnih gradbiščih, strokovnim delavcem VZD, nadzornikom na gradbiščih.

 

Vabilo in prijava

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na posvetu, potrdilo o udeležbi, gradivo in pogostitev z napitki in prigrizkom med odmorom.

Prijave:

Na posvet se prijavite z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošljete po faksu: 07 33 25 968 ali e-pošti marjan.smalc@siol.net. Skrajni rok za odpoved udeležbe je 13. 2. 2017, v nasprotnem primeru kotizacijo zaračuna MDVI Novo mesto v celoti!

Plačilo

Kotizacijo lahko predhodno nakažite na poslovni račun MDVI Novo mesto (društvo ni davčni zavezanec) pri Abanki: številka 05100- 8010659710, namen: 3-15, sklic: SI00 - matična številka vašega podjetja. 
Plačilo kotizacije dokažite s kopijo potrdila o plačilu pri registraciji na posvetu.

Dodatna pojasnila: Marjan Šmalc, 041 671 461, marjan.smalc@siol.net in Miro Škufca 031 366 363.