Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Jezikovna (pisna) odličnost z Ireno Potočar Papež

seminar z vajami

Program

10.00 začetek
11.30 odmor s pogostitvijo
11.45 nadaljevanje
13.15 odmor 
13.30 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 110 € + DDV
Ostali: 155 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za eno osebo za člane 90 € + DDV, za ostale 130 € + DDV.

 

Kdaj: sreda, 1. marec 2017, ob 10.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja z vajami:
Pisanje različnih (poslovnih) sporočil je ogledalo sporočevalca in organizacije, v kateri dela. Na izobraževalnem druženju bomo izpostavili značilnosti ustreznega pisnega sporočanja in opozorili na najpogostejše jezikovne spodrsljaje. Osredotočili se bomo na dopis – najpogostejšo obliko pisnega sporočanja in netiketo (bonton pri e-komuniciranju).

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki pišete vabila, dopise, zapisnike in ostale besedilne vrste in kot komunikacijski kanal uporabljate tudi elektronski način ter se zavedate, da prvega vtisa ne moremo narediti drugič, pri čemer je pisno sporočanje izjemno pomembno.

Vljudno vabljeni!

Vsebina


  • Značilnosti pisnega sporočanja
  • Raba velikih in malih črk
  • Ločila
  • Pisanje skupaj in narazen, z vezajem
  • Najpogostejše pravopisne napake
  • Tujke
  • Netiketa
  • Moč besed  

Predavateljica 
Irena Potočar Papež

Seminar z elementi delavnice bo izvedla Irena Potočar Papež, univ. dipl. pedagoginja in prof. slov. jezika, mediatorka ter NLP praktičarka. Ima več kot 15-letne pedagoške izkušnje, kot samostojna podjetnica vodi jezikovne delavnice, seminarje in predavanja o jeziku, komuniciranju, postavljanju ciljev, organizaciji dogodkov, poslovnem bontonu, javnem nastopanju in osebnostni rasti v različnih organizacijah (podjetjih, šolah, vrtcih, nevladnih organizacijah, državni in lokalna upravi ...).

Tri leta je imela na TV Novo mesto avtorsko oddajo o jeziku Moja slovenščina. Leta 2015 je napisala priročnik z naslovom Jezikovna odličnost in leta 2016 knjigo Bonton (bonbon) za vsak dan


Več na spletni strani www.peresa.si.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 27. 2. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20170301 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si