Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Pristopite učinkovito k investiciji!

predavanje (10.30-11.30)

Program

10.30 začetek
11.30 zaključek

Trajanje: 1 ura

Kotizacija

Člani: brezplačno 
Ostali: 75 € + DDV - V primeru prijave na seminar, ki sledi temu predavanju, je tudi za ostale udeležba mogoča brez kotizacije.Kdaj: četrtek, 1. junij 2017, ob 10.30

Kje
: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Prisotnim bomo osvetlili zahteve in pogoje, ki jih terja učinkovit in preudaren pristop zahtevnim investicijam.

Izpostavili bomo, kako se pravilno lotiti finančnega ovrednotenja investicije podjetja in metode ocenjevanja ekonomske upravičenosti investicije.

Dobrega direktorja, poslovneža, vodjo, naredijo izkušnje, zato bo 60 minutno predavanje temeljilo na izkušnjah in rezultatih prakse. 

Vljudno vabljeni!

 

Ocenjevanje inveticij podjetja

  • Opredelitev investicij ter vrste investicij podjetja.
  • Finančno ovrednotenje investicij: ocena denarnih tokov investicije, ocena stroškov financiranja investicije (izračun WACC – povprečnih tehtanih stroškov kapitala).
  • Metode ocenjevanja ekonomske upravičenosti investicije: doba povračila, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, popravljena interna stopnja donosnosti, itd..

Na vašo pobudo izvedemo dogovorjene oblike izobraževanja v vašem podjetju. Vsebina teh srečanj bo prilagojena vašim potrebam.

Predavatelj
dr. Boštjan Aver

Doc. dr. Boštjan Aver, univ.dipl.ekon. je predavatelj in je iz prakse, z direktorskimi izkušnjami in več-letnimi, pozitivnimi rezultati v praksi. Ima dolgoletne izkušnje na področju bančništva, zavarovalništva, podjetništva, obvladovanja finančnih tveganj, vrednotenja podjetij (sodelovanje) in ocenjevanja investicij in finančnega nadzora izvajanja projektov – izvajanje finančnega nadzora zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v letih 2012-2017.

Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter ima tudi docenturo s področja poslovna ekonomija in pred tem docenturo s področja financ in računovodstva. Trenutno opravlja funkcijo direktorja JP Komunalno podjetje Logatec. Bil je tudi predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., in pred tem v obdobju 2004-2007 direktor sektorja za finance, računovodstvo in kontroling v Vzajemni d.v.z. Od leta 2000 do začetka leta 2004 je bil zaposlen v Banki Koper d. d., nazadnje kot vodja enote za Planiranje in nadzor in pred tem vodja kontrolinga. Od decembra leta 2008 do januarja 2011 pa je bil predsednik nadzornega sveta KAD-a in tudi član nadzornega sveta in revizijske komisije Juteks d. d. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov predvsem s področja financ, računovodstva, kontrolinga in projektnega menedžementa. Predava na fakultetah, kot so Gea College – FP, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Fakulteta za Management Koper, European School of Law and Governance, Kosovo. Od leta 2012 dalje izvaja tudi finančni nadzor zapiranja RTH in sodeluje na številnih projektih.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 30. 5. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20170601 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si