Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Prihodnost vašega družinskega podjetja...?

Program

11.00 začetek
13.00 odmor
13.30 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 4 ure

Kotizacija

Člani: 197 € + DDV 
Ostali: 240 € + DDV

Ob prijavi več oseb iz enega podjetja, ki je član, je kotizacija na osebo 170 € + DDV.


Spoznajte, kako obvladovati pravna in davčna tveganja, s katerimi se srečuje vaše družinsko podjetje. Zagotovite si uspešno prihodnost vašega družinskega podjetja!
Kdaj
: ponedeljek, 15. maj 2017, ob 11.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


Udeleženci boste seznanjeni z “zemljevidom” pravnih in davčnih norm, ki so za družinska podjetja pomembne in jih morajo le ta pri urejanju odnosov v družinskem podjetju upoštevati. Poudarek bo dan upravljanju družinskega podjetja in njegovi pravni organiziranosti (priprava družinske ustave, dedovanje, prenos podjetja na potomce, prodaja podjetja,…).

Individualiziran pristop  bo vsakemu od udeležencev omogočal usmeritev prav na tista tveganja, s katerimi se srečujejo v družinskem podjetju iz katerega izhaja udeleženec. S pripravo akcijskega načrta bomo skupaj poiskali za vas najboljše možne odgovore. 

Za učinkovito reševanje problemov in odpravo ozkih grl boste prijavljeni udeleženci pred srečanjem prejeli vprašalnik za opredelitev razvojne faze vašega družinskega podjetja, predpripravljenosti na zamenjavo generacij in pravnih ter davčnih tveganj, ki ste jim izpostavljeni. S pomočjo vaše samoanalize, bomo smiselno prilagodili vsebino srečanja, služila pa bo tudi kot podlaga za pripravo akcijskega načrta ukrepov. 


Vljudno vabljeni!

 

Vsebina

1. Izdelava profila družinskega podjetja.

2. Opredelitev pravnih, upravljavskih/organizacijskih in davčnih tveganj v družinskem podjetju.

3. Izdelalava akcijskega načrta z naborom ukrepov za zmanjševanje izpostavljenosti tveganjem.In kako naprej?

Zainteresiranim priskočimo lahko tudi naknadno na pomoč z individualnim svetovanjem. (Storitev ni vključena v ceno tega izobraževanja.)

 

Predavatelj 
mag. Igor Pirc, univ. dipl. prav., MBA


Igor Pirc, univ. dipl. prav., MBA, je pravnik s petnajstletnimi izkušnjami s področja upravljanja družinskih podjetij. Svetoval je številnim družinskim podjetjem pri oblikovanju družinske ustave (npr. Jezeršek Gostinjstvo) in pri izvedbi tranzicije iz ene generacije na drugo. Je predavatelj na strokovnih srečanjih s področja družinskega podjetništva (npr. www.druzinska.si). Magistrsko delo z naslovom “Pravni vidiki pojma družinsko podjetje - family business” je posvetil pravni problematiki delovanja družinskih podjetij.


Izobraževanje je oblikovano v sodelovanju z ekipo strokovnjakov, izobraževalcev in svetovalcev, ki delujejo združeni pod blagovno znamko PERFECTUS. Več na: www.perfectus.si.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Cena vključuje tudi napotke za pripravo samoanalize pred izvedbo izobraževanja. Na samem izobraževanju pa tudi povratne informacije na samoanalizo, predavanje, praktične predstavitve razlage, igre vlog in izdelavo akcijskega načrta.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 11. 5. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20170515 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si