Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Notranji presojevalec ISO 9001:2015

intenzivno dvodnevno usposabljanje

Program

09.00 začetek
11.00 odmor
11.30 nadaljevanje
13.00 odmor
13.10 nadaljevanje
16.00 zaključek

Trajanje: 6+6 ur

Kotizacija

Člani: 125 € + DDV 
Ostali: 179 € + DDV

Ob prijavi več oseb iz enega podjetja, ki je član, je kotizacija na osebo 110 € + DDV.


Usposabljanje za notranje presojevalce sistema kakovosti ISO 9001:2015 za posameznike in podjetja smo razvili skladno s smernicami ISO 19011, večletnimi izkušnjami ob vpeljavah in presojah sistema vodenja kakovosti v podjetjih ter je zasnovan tako, da s poudarkom na praktičnih vajah in igri vlog, udeležence opremi za izvedbo učinkovitih presoj in jih opremi s potrebnimi veščinami.
Kdaj
: četrtek in petek, 22. in 23. junij 2017, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)Po začetnem spoznavanju in osvežitvi zahtev standarda se intenzivno usposabljanje osredotoča na praktične vaje in igro vlog. S tem se nazorno in izkustveno bodoče notranje presojevalce opremi z učinkovitimi tehnikami presojanja, ki so hkrati s človeškim faktorjem in etiko presojanja steber kakovostne ter dobre presoje in zagotavljanja nenehnih izboljšav v podjetju.


Vljudno vabljeni!

 

Vsebina

  • Pridobili boste zaokrožen pregled nad sistemom vodenja kakovosti ISO 9001:2015.
  • Naučili se boste načrtovati presojo, zastaviti njene cilje in izvesti presojo kakovosti v podjetju ter zapisati poročilo o izvedeni presoji.
  • Pridobili boste sposobnost samozavestno poročati o ugotovitvah in izvesti korektivne ukrepe.
  • Povečali boste svoje strokovne kompetence s pridobitvijo veščin in naziva notranjega presojevalca za sistem vodenja kakovosti.
  • Naučili se boste upravljati s tveganji v podjetju ter nenehno izboljševati nivo kakovosti v podjetju.


In kako naprej?

Zainteresiranim priskočimo lahko tudi naknadno na pomoč z individualnim svetovanjem. (Storitev ni vključena v ceno tega izobraževanja.)

 

Predavateljia
Tadej Jontez in Taja Andrej


Tadej Jontez: univ. dipl. komunikolog, je direktor podjetja EUDACE d.o.o., svetovalec in predavatelj s področja vzpostavitev sistemov vodenja. Poslovno pot je po študiju iz Upravnih ved leta 1998 gradil v mednarodnem koncernu Philip Morris International. Vseskozi je svoja znanja nadgrajeval, svoje poslovne obveznosti pa dopolnjeval z izobraževalnimi in svetovalnimi nalogami na različnih področjih. V vmesnem obdobju je doštudiral na Fakulteti za družbene vede, komunikološke smeri. Svetuje v številnih domačih in mednarodnih družbah, malih, družinskih podjetjih, ki štejejo samo domače člane, kot tudi velikih sistemih, ki zaposlujejo več kot 1.000 zaposlenih. Je avtor člankov s področja uvajanja nenehnih izboljšav, podjetništva, sistemov vodenja in strateškega poslovanja in razvoja podjetij.

Taja Andrej, presojevalka sistemov upravljanja informacijske varnosti ISO 27001. Manager upravljanja informacijske varnosti. Kljub študiju prava se je njena ljubezen do prava na poti združila še z ljubeznijo do informacijskih tehnologij, varstva zasebnosti, osebnih podatkov in varnosti. Zato je svoje usposabljanje nadaljevala na področju informacijske varnosti, kjer je pridobila tudi naziv managerja upravljanja informacijske varnosti, notranje presojevalke za ISO 27001 ter opravila IRCA akreditirano usposabljanje za vodilno presojevalko za ISO 27001.Izobraževanje je oblikovano v sodelovanju z ekipo strokovnjakov, izobraževalcev in svetovalcev, ki delujejo združeni pod blagovno znamko PERFECTUS. Več na: www.perfectus.si.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Cena vključuje tudi napotke za pripravo samoanalize pred izvedbo izobraževanja. Na samem izobraževanju pa tudi povratne informacije na samoanalizo, predavanje, praktične predstavitve razlage, igre vlog in izdelavo akcijskega načrta.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 19. 6. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2017062223 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si