Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Finančno poslovanje in insolventnost podjetja

Pravna znanja za poslovno prakso

Program

  9.00 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje 
12.30 čas za vprašanja in odgovore

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 125  € + DDV
Ostali: 150 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije: 
je kotizacija za eno osebo,  za člane 100 € + DDV, za ostale 125 € + DDV.

 

 

Kdaj: torek, 27. junij 2017, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Seminar je nastal kot odgovor na povpraševanje o izbranih tematikah iz gospodarskega prava, ki zadevajo tako podjetnike, kot računovodje. 

Pri tokratnjem seminarju se bomo posvetili vprašanjem finančnega poslovanja podjetja ter insolventnosti podjetja ter o možnih sanacijah le tega. Posebej se bomo dotaknili poenostavljene prisilne poravnave ter osebnega stečaja in odpusta obveznosti za podjetnike. V tem kontekstu bomo preverili tudi možnosti izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj. Posebno pozornost bomo namenili odškodninski odgovornosti poslovodstva za obveznosti družbe.

Za konec pa se bomo dotaknili še vprašanja odškodninske odgovornosti odgovornih računovodij oz. računovodskega servisa za obveznosti družbe.

 

Vljudno vabljeni!

Vsebina  • Finančno poslovanje podjetij

  • Odškodninska odgovornost poslovodstva družbe in nadzornikov

  • Osebni stečaj podjetnika in odpust obveznosti

  • Poenostavljena prisilna poravnava

  • Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj

  • Odškodninska odgovornost računovodskega servisa

 

Seminar je celostno in praktično naravnan in kot tak uporaben vsem odgovornim osebam v podjetjih ter računovodjem teh podjetij in/ali računovodskim servisom  ter osebam, ki jih tematika zanima (...pravnikom in finančnikom v podjetjih, direktorjem velikih in srednje velikih delovnih organizacij, kadrovikom, računovodjem in računovodskim servisom ter študentom).

 

Predavateljica 
Nina Globočnik 

Odvetnica Nina Globočnik se pretežno ukvarja z delovnim in gospodarskim pravom, pokriva pa tudi ostala pravna področja. Pred samostojno odvetniško kariero je več let pridobivala neposredne izkušnje kot direktorica pravne službe na Gospodarski zbornici Slovenije in na Združenju delodajalcev Slovenije. Pri tem je tudi neposredno sodelovala pri pripravi zakonodajnih izboljšav na delovno pravnem področju in iskanju praktičnih možnosti njenih zavezancev. Je tudi avtorica številnih strokovnih prispevkov. Ker znanja nikoli ni držala le zase, redno predava na različnih simpozijih, seminarjih in konferencah. Njena predavanja temeljijo na primerih iz prakse, kar jim daje posebno in uporabno vrednost.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 21. 6. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20170627 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si