Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kako varno je vaše podjetje?

intenzivno usposabljanje

Program

09.00 začetek
11.00 odmor
11.30 nadaljevanje
13.00 odmor
13.10 nadaljevanje
16.00 zaključek

Trajanje: 6 ur

Kotizacija

Člani: 163 € + DDV 
Ostali: 189 € + DDV

Ob prijavi več oseb iz enega podjetja, ki je član, je kotizacija na osebo 140 € + DDV.


IZOBRAŽEVALNI PROGRAM SMO OKREPILI TAKO, DA OBRAVNAVAMO V NJEMU TUDI ZADNJI KIBERNETSKI NAPAD, KI GA JE UTRPELO VEČ KOT 200.000 TARČ V PREK 150 DRŽAVAH OB NADGRADNJI SISTEM WINDOWS.

PODROBNEJŠA VSEBINA ŠE V PRIPRAVI!!!
 
Spoznajte na intenzivno usmerjevalni način, kako varno je vaše podjetje. Usmerjeno k iskanju odgovorov in rešitev vam je na voljo Usposabljanje s področja upravljanja informacijske varnosti v podjetju za delodajalce in vodje. 
Kdaj
: ponedeljek, 19. junij 2017, ob 9.00 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


Vsak dan nas obdaja vedno več informacij o uhajanju pomembnih podatkov, vdorih, okužbah s kriptovirusi in globah zaradi slabe skrbi za osebne podatke.

Podjetja so tako vsakodnevno izpostavljena tako zunanjim (vdori, kraje podatkov, itd.) kot notranjim grožnjam (slabo osveščeni ali nevestni zaposleni). Ena izmed ključnih nalog vodstva je zato tudi prepoznavanje tveganj, ki bi zaradi uhajanja informacij, slabe skrbi za osebne podatke in plačila glob ter pogodbenih kazni utegnile ogroziti ugled podjetja in njegovo finančno stabilnost. Direktorji in vodje, ki razumejo pomen in visoko pomembnost varovanja informacij, so zato ključ do uspešne zaščite podjetja.

Intenzivno usposabljanje je zato namenjeno predvsem delodajalcem, direktorjem, vodjem in drugim skrbnikom, ki so pomembno vključeni v upravljanje podjetja in imajo pomembno vlogo pri varovanju informacij. 


Vljudno vabljeni!

 

Vsebina

  • Spoznali boste vlogo informacijske varnosti in njeno naraščajočo pomembnost v poslovnem in zasebnem svetu.
  • Seznanili se boste z zahtevami zakonodaje in standardov glede varovanja informacij.
  • Spoznali boste pomen osveščenosti zaposlenih in uporabnikov informacij v podjetju.
  • Prepoznali boste najbolj ranljiva področja v podjetju.
  • Spoznali načine, kako prepoznati tveganja in kako se lotiti vzpostavljanja informacijske varnosti v podjetju.


In kako naprej?

Zainteresiranim priskočimo lahko tudi naknadno na pomoč z individualnim svetovanjem. (Storitev ni vključena v ceno tega izobraževanja.)

 

Predavateljica
Taja Andrej


Taja Andrej, presojevalka sistemov upravljanja informacijske varnosti ISO 27001. Manager upravljanja informacijske varnosti. Kljub študiju prava se je njena ljubezen do prava na poti združila še z ljubeznijo do informacijskih tehnologij, varstva zasebnosti, osebnih podatkov in varnosti. Zato je svoje usposabljanje nadaljevala na področju informacijske varnosti, kjer je pridobila tudi naziv managerja upravljanja informacijske varnosti, notranje presojevalke za ISO 27001 ter opravila IRCA akreditirano usposabljanje za vodilno presojevalko za ISO 27001.


Izobraževanje je oblikovano v sodelovanju z ekipo strokovnjakov, izobraževalcev in svetovalcev, ki delujejo združeni pod blagovno znamko PERFECTUS. Več na: www.perfectus.si.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Cena vključuje tudi napotke za pripravo samoanalize pred izvedbo izobraževanja. Na samem izobraževanju pa tudi povratne informacije na samoanalizo, predavanje, praktične predstavitve razlage, igre vlog in izdelavo akcijskega načrta.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 14. 6. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20170530 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si