Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obisk podjetja NEK v Krškem s Sekcijo računovodij DBK

Program

11.20 zbor skupine in preveritev prisotnosti bomo izvršili na parkirišču ped vstopom v podjetje  
11.30 vhod na recepcijo podjetja 
14.00 predviden zaključek obiska

Trajanje: predvidoma 2 do 3 ure

PRIJAVA UDELEŽBE

Srečanje je brezplačno in je le za člane GZDBK. Pri prijavi imajo prednost člani Sekcije računovodij DBK. Razpoložljivih le 30 mest! Prijave možne le do 26. 6. 2017 z e-prijavnico. Prijavljene bomo takoj kontaktirali in zahtevali osebne podatke, ki jih moramo posredovati v NEK zaradi visokih varnostnih protokolov. Rok za pisno odjavo prijave je tudi 26. 6. 2017. V primeru prepozne odjave se prijavitelju zaračuna 75 € + DDV za zasedbo razpoložljivega mesta.



Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine pri GZDBK v sodelovanju s podjetjem NEK, d. o. o. iz kraja Krško organizira forum izmenjave dobrih računovodskih praks. Dobrodošli so tudi vaši predlogi za prihodnja srečanja. Zaupajte nam jih na nina.sab@gzdbk.si 

Kdaj: sreda, 5. julij 2017, ob 11.20
Kje: Nuklearna elektrarna Krško (Vrbina 12, Krško)

Namen in cilj obiska v NEK:

Po merilih jedrske varnosti, stabilnosti obratovanja in poslovne učinkovitosti je NEK v svetovnem merilu trajno uvrščena med najboljše obratujoče jedrske elektrarne. Zaposleni svoje naloge opravljajo visoko profesionalno, dosledno, predano, racionalno in nadpovprečno kakovostno.


Pristopite k sekciji! Članstvo v sekciji je za člane GZDBK brezplačno. Pristopna izjava SRDBK.

Vljudno vabljeni!

Vsebina


Srečanje v NEK, vključno s postopki vstopa, traja praviloma 2 uri in pol. Program srečanja bo zajemal:

  • Uvodni pozdrav z ogledom krajšega filma o NEK.
  • Predstavitev različnih vidikov obratovanja NEK in razgovor o računovodskem področju z Alenko Pirc in Vido Molan.
  • Voden ogled klasičnega (nejedrskega) dela elektrarne (turbinska zgradba, komandna soba in zunanjost ostalih zgradb).


PRAVILA USTREZNEGA OBNAŠANJA OBISKOVALCEV NEK-a

Zaradi hitrejšega in neoviranega vstopa skozi vstopno kontrolo (kot na letališčih) pustite osebno prtljago (torbice, nahrbtnike ipd.) v vozilih, ravno tako razne elektronske naprave (mobilne telefone, fotoaparate, glasbene in video predvajalnike), saj njihova uporaba v elektrarni ni dovoljena).

Glede na letni čas našega obiska vas opozarjamo, da je elektrarna industrijski objekt in je za ogled potrebna primerna obutev (natikači, »japonke« in odprti sandali niso primerni). Neprimerno obuti obiskovalci ne bodo mogli na ogled elektrarne.

DODATNA POJASNILA ORGANIZATORJA

V primeru zaustavitve elektrarne, v času predvidenem za ogled, lahko gostitelj potek obiska spremeni ali ga celo odpove in ga potem prestavimo na drug termin. V primeru večjega zanimanja, kot imamo v term terminu razpoložljivih mest, bomo uskladili dodaten termin za obisk NEK jeseni ali pomladi.

Predavatelji 
Zaposleni v podjetju NEK, d. o. o. 

Na podlagi vizije in poslanstva si v NEK zastavlja in uresničuje naslednje strateške cilje: 

doseganje varnega in stabilnega obratovanja
na ravni zgornje četrtine jedrskih elektrarn, ki obratujejo po svetu, in v skladu s kazalci obratovalne učinkovitosti WANO (World Association of Nuclear Operators);

doseganje konkurenčnosti proizvedene električne energije
na odprtem trgu, s povprečno letno proizvodnjo 5100 GWh, 18-mesečnim gorivnim ciklusom, remonti, krajšimi od 28 dni, ter stroškovno učinkovitostjo in

doseganje družbene sprejemljivosti jedrske tehnologije
, ki temelji na varnem, okoljsko čistem in odgovornem obratovanju ter na visoki motiviranosti in pripadnosti vseh zaposlenih.

Vsebina in fotogravfije, ki se nanašajo na NEK so avtorska last NEK in so v tej objvi pridobljene na spletnih straneh podjetja NEK, d. o. o. (http://www.nek.si

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 26. 6. 2017. V nasprotnem primeru vam zaračunamo zasedbo razpložljivega mesta v višini 75 € + DDV!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20170705 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.