Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Poglobljeni stres management

intenzivno dvodnevno usposabljanje

Program

09.00 začetek
11.00 odmor
11.30 nadaljevanje
13.00 odmor
15.00 zaključek

Trajanje: 6+6 ur

Kotizacija

Člani: 279 € + DDV 
Ostali: 390 € + DDV

Ob prijavi več oseb iz enega podjetja, ki je član, je kotizacija na osebo 237 € + DDV.


Intenzivni praktikum je usmerjen k iskanju rešitev: Ravnovesje umskega, telesnega in čustvenega dela človeka. Podjetja, ki negujejo sproščenost, razvijajo visoko čustveno inteligenco, jasen um, zavedanje in jim zadovoljstvo zaposlenih pomeni največ, s človeškim kapitalom ustvarjajo edinstvene priložnosti. Intenzivni praktikum pomaga posameznikom, da se skozi učenje specifičnih tehnik naučijo obvladati stres, prepoznavati vedenjske in mentalne vzorce ter omejitve, ki iz njih izhajajo. Mehanizmi, ki skozi prepoznavo in regulacijo stresorjev dvigujejo čustveno inteligenco, pripomorejo k samoobvladovanju, zavedanju in učinkovitem obvladovanju odnosov na delovnem mestu.
Kdaj
: sreda in petek, 27. in 29. september 2017, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


Cilj in namen intenzivnega praktikuma:
1. Povečanje dobička organizacije zaradi večje produktivnosti zaposlenih.
2. Večja lojalnost in motiviranost zaposlenih zaradi občutka, da organizaciji ni vseeno za njihovo počutje.
3. Oblikovanje specifičnih dolgoročnih rešitev za potrebe zmanjševanja stresa in vzpostavljanje ravnovesja posameznika.
4. Krepitev čustvenega ravnovesja, distance do stresnih trenutkov, notranjega miru in manj obremenjenih mentalnih procesov.
5. Pridobivanje novega znanja in sistematičnega učenja izbranih tehnik

Za učinkovito reševanje problemov in odpravo ozkih grl boste skupaj z izvajalcem opravili analizo stanja organizacijske psiho in čustvene dinamike ter specifičnih stresorjev. S pomočjo analize bomo prilagodili vsebino samega programa, služila pa vam bo tudi kot podlaga za pripravo akcijskega načrta za nadaljnji razvoj v smeri izbranih dogoročnih rešitev.


Vljudno vabljeni!

 

Vsebina

  • um telo in čustveni deli človeka
  • specifične tehnike obvladovanja stresa
  • mehanizmi za prepoznavo in regulacijo stresorjev
  • obvladovanje odnosov na delovnem mestu
  • analiziranje stanja organizacijske psiho in čustvene dinamike ter specifičnih stresorjev


DODATNO PO IZOBRAŽEVANJU

Osvežitev (follow-up) z akcijskim coachingom po izobraževanju (storitev vključena v ceno).

Cena vključuje gradivo in napotke za pripravo samoanalize pred izvedbo intenzivnega praktikuma. Na samem srečanju pa povratne informacije na samoanalizo, predavanje, praktične predstavitve razlage, igre vlog in izdelavo akcijskega načrta. V ceno sta poleg izvedbe prebojnika vključeni tudi 2 uri individualnega svetovanja za vsakega udeleženca (termin določita izvajalec in udeleženec).


In kako naprej?

Zainteresiranim priskočimo lahko tudi naknadno na pomoč z individualnim svetovanjem. (Storitev ni vključena v ceno tega izobraževanja.)

 

Predavateljica
Alenka Kaštrun


Alenka Kaštrun, uni. dipl. prav., je svetovalka, coach in nosilka blagovne znamke BEYONDMIND v podjetju Prospero in d. o. o. Njene kompetence so usmerjene v specifičnost poglobljenega stres managementa in razvoj čustvene inteligence v podjetju ter na področje razvoja dobrih odnosov na delovnem mestu, kjer se skozi psiho-čustveno dinamiko naročnika dela tako individualno kot z malimi in večjimi podjetji. 


Izobraževanje je oblikovano v sodelovanju z ekipo strokovnjakov, izobraževalcev in svetovalcev, ki delujejo združeni pod blagovno znamko PERFECTUS. Več na: www.perfectus.si.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Cena vključuje gradivo in napotke za pripravo samoanalize pred izvedbo intenzivnega praktikuma. Na samem srečanju pa povratne informacije na samoanalizo, predavanje, praktične predstavitve razlage, igre vlog in izdelavo akcijskega načrta. V ceno sta poleg izvedbe prebojnika vključeni tudi 2 uri individualnega svetovanja za vsakega udeleženca (termin določita izvajalec in udeleženec).

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 25. 9. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2017092729 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si