Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

ŠOLA IZVRŠBE (začetna/osnovna raven)

Program

08.30 začetek
10.30 odmor 
10.50 nadaljevanje 
12.35 zaključek

Trajanje: 5 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 157 € + DDV
Ostali: 195 € + DDV 
Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo: za člane 119 € + DDV ter za ostale 159 € + DDV.

 

Z izvršilnim postopkom oziroma izvršbo, še posebej pa z izvršilnim postopkom na podlagi verodostojne listine, se srečuje domala vsakdo, tako pravne kot fizične osebe. Nemalokrat se izvršbe (predvsem elektronske vložitve izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine) povsem uspešno lotevajo tudi ne-pravniki, s tem pa podjetja prihranijo mnogo stroškov. Poleg razjasnjevnja konkretnega postopka, kako pravilno vložiti predlog za izvršbo, bo razložena tudi sodna praksa nekaterih najaktualnejših odločb sodišč.

20. novembra - začetna/osnovna raven Šole izvršbe (je primerna za pogoste, bolj "običajne" primere s katerimi se srečujejo podjetja v praksi)
4. decembra - višja raven Šole izvršbe (je primerna za zahtevnejše primere s katerimi se srečujejo podjetja v praksi, za katero je potrebno imeti razumevanje začetne/osnovne ravni naše Šole izvršbe)

UDELEŽENCI BOSTE PREJELI:

 • VZOREC DOPISA ZA POIZVEDBE o dolžnikovem premoženju – s strokovnimi pojasnili
 • VZOREC PREDLOGA ZA IZVRŠBO NA PODLAGI IZVRŠILNEGA NASLOVA – s strokovnimi pojasnili


Kdaj: sreda, 20. november 2019, ob 8.30 

Kje
: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

 

 


Udeleženci bodo na začetni/osnovni ravni Šole izvršbe (vabljeni tudi na višjo raven Šole izvršbe, ki bo 4. 12. 2019) pridobili osnovno znanje poteka izvršilnega postopka, posebnosti izvršbe na izvršbi na podlagi verodostojne listine – s prikazom elektronske vložitve predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predstavljeno bo tudi nadaljevanje izvršilnega postopka v primeru pravnomočnosti sklepa o izvršbi in vse možnosti upnikov, da so v izvršilnem postopku vendarle poplačani.

Zato bomo na izobraževanju odgovorili na nekatera najpogostejša vprašanja ter na vsa ostala vprašanja udeležencev:

 • Kako se pripravim na vložitev predloga za izvršbo in katera verodostojna listina je najprimernejša?
 • Kako pravilno obračunati terjatev, kako je s stroški (opomina…) in ali je opominjanje obvezno?
 • Kakšni so zastaralni roki za terjatve in kakšna so pravila zastaranja?
 • Kakšna so osnovne razlike izvršbe na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova?
 • Kam moram vedeti o izvršilnih stroških?
 • Kako poteka postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino?
 • Kaj storim v primeru vloženega ugovora dolžnika, še posebej, če je dolžnik ugovor vložil zgolj z namenom zavlačevanja postopka?
 • Dolžnik je plačal glavnico po izdanem sklepu o izvršbi. Kaj moram storiti?
 • Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je pravnomočen, vendar dolžnik nima premoženja. Ali lahko še kaj storim?
 • Kako in v katerem primeru lahko sam opravim poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju?
 • Kako se odločim katero izvršilno sredstvo predlagati in kdaj moram imeti točne podatke o premoženju, v katerih primerih pa to ni potrebno?
 • Ali lahko med izvršilnim postopkom dodajam izvršilna sredstva in kako to storim?
 • Na kaj moram biti še posebej pozoren, če je moj dolžnik fizična oseba? Kako pa ravnam v primeru, da je dolžnik samostojni podjetnik (s.p.) in je bil izbrisan iz Poslovnega registra?


Vljudno vabljeni!

Vsebina bo potekala praktično kot jo potrebujete za učinkovito izpolnjevanje elektronskega obrazca za izvršbo na podlagi verodostojne listine - s strokovnimi pojasnili:

 • Zgradba izvršilnega postopka - dovolilni del, izvršilni del
 • Pridobivanje podatkov o dolžniku in njegovem premoženju
  • natančen katalog podatkov,
  • razširjen krog zavezancev za dajanje podatkov,
  • pridobivanje podatkov s strani sodišča, izvršitelja, upnika,
  • novosti Novele ZIZ-L pri institutu seznama dolžnikovega premoženja
 • Predlog za izvršbo
  • razmejitev ureditve predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova ali na podlagi verodostojne listine,
  • identifikacijski podatki o upniku in dolžniku
 • Postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino – COVL 
  • vložitev predloga, sodna taksa, sklep o izvršbi in pravnomočnost sklepa o izvršbi,
  • ugovor dolžnika – sklep po 62. členu ZIZ, plačilo dolžnika
 • Pravnomočnost sklepa o izvršbi na podlagi VL
  • odstop zadev na posamezna okrajna sodišča,
  • postopek izvršbe
 • Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova
  • posebnosti predloga (novosti Novele ZIZ-L),
  • priloge predloga (strokovna pojasnila k vzorcu predloga…)
 • Nadaljevanje postopka izvršbe z novim izvršilnim sredstvom
  • pravila tretjega odstavka 34. člena ZIZ,
  • vložitev predloga do konca postopka …
 • Izvršilna sredstva za izterjavo denarne terjatve
  • izvršba na premičnine,
  • izvršba na denarnoterjatev,
  • posebne določbe o izvršbi na plačo in druge stalne denarne prejemke,
  • izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet,
  • izvršba na nematerializirane vrednostne papirje ,
  • izvršba na nepremičnine,
  • izvršba na delež družbenika v družbi
 • Nadaljevanje postopka izvršbe z novim izvršilnim sredstvom (pravila tretjega odstavka 34. člena ZIZ, vložitev predloga do konca postopka…)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izobraževanje je namenjeno
 vsem zaposlenim osebam, ki se srečujejo pri svojem delu in poslovnih opravilih s postopki izterjave in zavarovanja terjatev ne odvisno od tega ali imajo pravno izobrazbo ali ne.

Predavateljica


Dida Volk 

 Dida Volk je sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani na oddelku za gospodarstvo. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo in avtorica več strokovnih del s tega področja. Predava s področja izvršilnega, inoslvenčnega, pogodbenega, gospodarskega prava, zavarovanja terjatev in prava nepremičnin. 


Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 18. 11. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20191120 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.