Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Delovno pravo za računovodje

praktično naravnano izobraževanje

Program

11.30 začetek
13.00 odmor 
13.20 nadaljevanje 
15.00 zaključek 

Trajanje: 4 pedagoške ure
Po zaključku možnost reševanja vprašanj udeležencev!

Kotizacija

Člani: 135 € + DDV 
Ostali: 165 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za eno osebo za člane 97 € + DDV, za ostale 137 € + DDV.Imate dileme v zvezi s sklenitvijo delovnega razmerja? Ste negotovi, kako ustrezno ukrepati v primeru kršitev delovnih obveznosti? Niste prepričani, ali imate kadrovske zadeve 
urejene v skladu z zakonodajo? Poglejmo na vaše dileme s praktične strani in rešimo negotovosti.


Kdaj: torek, 14. maj 2019, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Izobraževanje je namenjeno vsem tistim, ki v okviru svojih delovnih obveznosti opravljajo tudi kadrovsko delo (kadroviki, računovodje, poslovni sekretarji, računovodski servisi, ki za delodajalce opravljajo tudi kadrovska opravila).

V primeru, da imate kot udeleženci izobraževanja vprašanja s področja delovnega prava, vas vabimo, da jih predhodno pošljete na naš e-naslov ali jih opredelite v opombah v e-prijavi. Na vprašanja vam bomo odgovorili tekom izobraževanja, če jih prejmemo vsaj tri delovne dni pred izobraževanjem.

Skupina udeležencev bo majhna, po zaključku izobraževanja vam bo prav zato na voljo tudi razprava ali individualno svetovanje.

Vljudno vabljeni!

 

 

VSEBINA

IZHODIŠČNI TEMELJI

 • Zakon o delovnih razmerjih / kolektivne pogodbe / interni akti delodajalca 
 • Obvezni interni akti delodajalca
 • Pogodba o zaposlitvi in druge oblike opravljanja dela (pogodbe civilnega prava)

ZAPOSLITEV

 • Predhodni preizkus znanja in sposobnosti
 • Postopek zaposlitve
 • Pogodba o zaposlitvi (tudi neobvezne sestavine)
 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen/določen čas - primerjava
 • Drugo ustrezno in primerno delo
 • Kdaj skleniti z delavcem novo pogodbo in kdaj skleniti dodatek k že obstoječi pogodbi?
 • Institut poskusnega dela

DOPUST IN REGRES

 • Odmere letnega dopusta in način izračuna sorazmernega dela
 • Izraba letnega dopusta
 • Kako pa je z denarnim nadomestilom za neizrabljen letni dopust?
 • Druge odsotnosti z dela
 • Regres (komu, kdaj, koliko in v kakšni obliki)

PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI IN ODPRAVNINE

 • Dolžine odpovednega roka
 • Tek odpovednega roka
 • Denarno povračilo namesto odpovednega roka
 • Kdaj pripada odpravnina delavcu, ki je zaposlen za določen/nedoločen čas in v kakšni višini?
 • Roki izplačil odpravnine

DELOVNI ČAS, ZAČASNO PRERAZPOREJEN DELOVNI ČAS, NADURNO DELO 

 • Redni delovni čas
 • Začasna prerazporeditev delovnega časa
 • Nadurno delo (odrejanja, izplačila)
 • Počitek, odmor

PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA 

 • Razlogi prenehanja (redna, izredna ter ostala prenehanja delovnega razmerja)
 • Vročanje odpovedi

VAROVANE KATEGORIJE DELAVCEV

 

Ker je število mest omejeno na 15 udeležencev, bo izobraževanje zelo praktično naravnano, z možnostjo interaktivnega sodelovanja. Vsebino, ki jo navajamo, bomo skupaj pregledali, jo osvežili. Tam, kjer bo dvomov ter vprašanj več, se bomo poglobili.

 

 

Predavateljica 
Špela Kralj

Špela Kralj, zaposlena v družbi Trgotur d. o. o., s 17-letnimi izkušnjami na področju kadrovskega dela v gospodarstvu. Kot strokovna sodelavka svetuje in predava delodajalcem s področja delovnopravne zakonodaje in kadrovskega dela. Specializirana je za analizo in izdelavo splošnih aktov delodajalcev ter kadrovske dokumentacije, njihovo predstavitev delodajalcem, oblikovanje, organiziranje in izvajanje programov usposabljanj, pripravo vlog za prijavo na javne razpise s področja upravljanja s človeškimi viri ter izvedbo omenjenih razpisov. Delavnice s področja delovne pravne zakonodaje in kadrovske prakse je izvajala/izvaja prek GZS-ja, LUV-a, CPU-ja.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 10. 5. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190514 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si