Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Komunikacijska delavnica z Anjo Križnik Tomažin (temeljili bomo na dognanjih SDI metode)

Program

8.30 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
13.00 odmor
13.15 nadaljevanje
15.15 zaključek

Trajanje: 8 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 177 € + DDV
Ostali: 215 € + DDV
Pri udeležbi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo za člane GZDBK 149 € + DDV in za ostale 177 € + DDV.Doseganje poslovnih ciljev je odvisno tudi od sposobnosti sodelovanja med posamezniki, ki imajo različne vrednote, vedenje, izražanje in komuniciranje. 

Kdaj: četrtek, 6. junija 2019, ob 8.30 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


Na tokratnem izobraževanju bomo govorili o tem, kako naš sistem vrednot usmerja in vpliva na naše vedenje. Zakaj in kako smo ljudje različni ter kako se ravno zaradi te različnosti lahko nadgrajujemo, spodbujamo in se učimo drug od drugega, ne pa da iščemo napake in negativnosti pri drugače mislečih.

Izobraževanje bo zelo interaktivno in praktično naravnano, saj udeleženci preko praktičnih primerov in vaj osvojite logiko uveljavlje metode SDI in jo tako lahko začnete takoj uporabljati v vsakdanjem življenju.

Zainteresiranim udeležencem bomo na izobraževanju dali tudi vse napotke, kje in kako lahko pridejo tudi do operativne uporabe SDI vprašalnikov (če jih bi slučajno želeli bolje spoznati in si z njimi pomagati pri svojem delu). Vprašalniki so dostopni preko online sistema. A prav za to izobraževanje teh vprašalnikov ne bomo uporabljali.
 


IZOBRAŽEVANJE BO POTEKALO LE Z NAJVEČ 14 UDELEŽENCI!

Vljudno Vabljeni!

Vsebina


Na delavnici, ki bo slonela na dognanjih metode SDI boste:

  • spoznali, kako vaša lastna motivacija in vrednote vplivajo na vaše vedenje;
  • začeli bolje razumevati, kaj motivira druge in kaj vpliva na njihovo vedenje;
  • prepoznali svojo reakcijo na konflikte in se seznanili z učinkovitejšimi možnostmi odziva nanje;
  • naučili različnih tehnik preprečevanja in upravljanja konfliktnih situacij v svojem življenju;
  • spoznali, kako si lahko sposojate pravo vedenje za dosego ciljev;
  • osvojili tehnike upravljanja svojih osebnih in pretiranih vrlin v življenju;
  • spoznali teorijo zavedanja odnosov in možnost izbire v življenju in
  • bili sposobni komunicirati v vseh barvah v različnih situacijah. 

Izobraževanje je namenjeno za:

menedžerje, vodje, podjetnike, prodajnike oziroma vse zaposlene, ki želijo bolje razumeti ljudi in imeti boljše odnose z njimi.

Predavateljica 
Anja Križnik Tomažin

Univ. dipl. ekonomistka, strokovnjakinja javnega in poslovnega nastopanja, trenerka komunikacijskih veščin, certificirana Executive in Jungian coach-inja ter SDI mojstrica.

Njena življenjska strast je s polno mero energije ljudem pomagati izvleči iz njih najboljše, saj verjame, da se vsi potenciali skrivajo v nas samih.

Anjino široko znanje in bogate izkušnje na področju javnega nastopanja in komuniciranja so rezultat njene 14 let dolge uspešne kariere televizijske voditeljice, 12 let dela trenerke, fasilitatorke in predavateljice ter strastne iskalke znanja o različnih načinih komuniciranja in metodah coachinga v zadnjih 6 letih.

Svoje znanje prenaša na posameznike in skupine pri izpopolnjevanju njihovega nastopa, komuniciranja ter osebne in poslovne rasti.

Njeni coachingi, treningi in delavnice so znane po tem, da so narejene po meri posameznika ali tima z vključitvijo mnogih metod kot so: nevro lingvistično programiranje (NLP), možganom prijazne tehnike učenja (Brain friendly learning tehniques - AOEC), Jungian coaching, tehnik skupinskega treninga (Stonebow - People 1st training comany), Expressive art metode, teorije zavedanja odnosov (Relationship awarnes theory) in Strengths Deployment Inventory (SDI) orodij za profiliranje, ki celostno nadgradijo posameznikovo nastopanje, komuniciranje, vedenje in razmišljanje.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, izpolnitev treh SDI vprašalnikov, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.

Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 1. 6. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti! 

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190606 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si