Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Napotitev delavcev na delo v države bivše Jugoslavije

seminar

Program

09.00 začetek
10.30 odmor s pogostitvijo
10.50 nadaljevanje
12.20 zaključek z možnostjo podaljšanja za svetovanje

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 150 € + DDV
Ostali: 195 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija na osebo za člane 127 € + DDV, za ostale 150 € + DDV.


Na tem seminarju se bomo osredotočili le na pravila napotovanja v države bivše Jugoslavije, s poudarkom na konkretnih pravilih sklenjenih sporazumov o socialnih zavarovanjih ter mednarodnih konvencijah o izogibanju dvojnem obdavčevanju.


Kdaj
: četrtek, 13. junij 2019, ob 9.00 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


Mnogi slovenski delodajalci so pri opravljanju dela in izvajanju storitev še vedno vezani na našo bivšo, skupno državo. Za izvajanje dogovorjenega dela ter storitev tako pogosto v te države pošiljajo svoje zaposlene v smislu napotitve. Ker (z izjemo Hrvaške, ki se ji v tem predavanju ne bomo posvečali) države bivše Jugoslavije niso članice EU oziroma EGP, zanje ne velja evropska zakonodaja, ki ureja določena pravila glede napotovanja delavcev na delo v tujino. Veljajo pa pravila določenih mednarodnih sporazumov, ki jih je Slovenija sklenila s temi državami ter seveda pravila slovenske zakonodaje. Na tem seminarju se bomo osredotočili le na pravila napotovanja v države bivše Jugoslavije, s poudarkom na konkretnih pravilih sklenjenih sporazumov o socialnih zavarovanjih ter mednarodnih konvencijah o izogibanju dvojnem obdavčevanju.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

1. Splošno o napotitvah:

 • pravila ZDR-1 in dodatne obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi
 • urejanje delovno pravnega vidika v Sloveniji

2. Mednarodni sporazumi o socialnih zavarovanjih:

 • pravila sporazumov, sklenjenih z državami bivše Jugoslavije, o napotitvah
 • postopek pred ZZZS
 • pridobitev konvencijskih potrdil
 • postopek skupnega izjemnega dogovora

3. Davčni vidik:

 • dohodninska obveznost v Sloveniji
 • možnost neobdavčenih povračil določenih stroškov
 • posebna davčna osnova
 • pravila konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju

 


Seminar je namenjen:

√ računovodjem,
√ referentom za obračun plač,
√ kadrovskim delavcem in
√ vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja obračunavanja dohodkov fizičnim osebam, ki jih tematika zanima in se z njo srečujejo pri svojem delu. 

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Irena Kamenščak


Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi leta 2012.

Ima bogate izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti ter gospodarskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 11. 6. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190613 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si