Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Varstvo osebnih podatkov po ZVOP-2

seminar

Program

8.30 začetek
10.00 odmor 
10.30 nadaljevanje 
12.00 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 125 € + DDV 
Ostali: 155 € + DDV

Ob prijavi več oseb iz iste organizacije je kotizacija na osebo: za člane 97 € + DDV, za ostale 125 € + DDV.Uredba GDPR se neposredno uporablja že skoraj leto dni - od 25. maja 2018. Če ste med tistimi, ki do sedaj še niso uspeli uskladiti svojega poslovanja z novimi pravili, je sedaj skrajni čas da to uredite in s tem »ubijete dve muhi na en mah« ter zadostite tako zahtevam evropske kot tudi nacionalne zakonodaje. Vsebina predloga ZVOP-2 je znana, zakon pa bo po napovedih uveljavljen že julija letos.

Kdaj: sreda, 22. maj 2019, ob 8.30 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

O GDPR je bilo že veliko povedanega. Vemo, da obveznosti iz uredbe vplivajo na vse sfere poslovanja, ne glede na velikost podjetja ali število zaposlenih. Podobno kot GDPR določa tudi ZVOP-2. Koliko bo nov zakon vplival na obveznosti glede obdelave osebnih podatkov za posamezno podjetje, je v veliki meri odvisno od skladnosti poslovanja z do sedaj veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (predvsem ZVOP-1 in GDPR).


Trenutno smo še v obdobju 'pravne praznine', ko zaradi odsotnosti pravne podlage v nacionalni zakonodaji naš nadzorni organ – Informacijski pooblaščenec ne more izrekati kazenskih sankcij. Ampak po napovedih Ministrstva za pravosodje bo to obdobje trajalo le še nekaj (pre)kratkih mesecev, ki jih je smiselno dobro izkoristiti in se pripraviti na novosti.

*****
Seminar bo podkrepljen s številnimi dobrimi in slabimi primeri iz prakse. Dobrodošlo je, da udeleženci na seminarju s vprašanji aktivno sodelujejo in so vabljeni, da svoja vprašanja sporočijo že pred izvedbo seminarja.
*****

Vljudno vabljeni!

Na seminarju bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 

  • Kakšne spremembe lahko pričakujemo od novega zakona (ZVOP-2)?
  • V katerih delih se od Uredbe GDPR najbolj razlikuje?
  • Kako skladno z ZVOP-2 izvajati neposredno trženje, videonadzor in druge institute, ki v GDPR niso urejeni?
  • Prinaša ZVOP-2 za upravljavca in obdelovalce dodatne obveznosti?
  • Kdaj lahko osebne podatke podjetje obdeluje in katerim zahtevam mora zadostiti?
  • Kako poskrbeti za varnost osebnih podatkov in kakšne ukrepe je smiselno vpeljati?
  • Kateri so ključi interni akti ki jih mora sprejeti vsako podjetje in kaj je njihov namen?
  • Kakšne so pristojnosti Informacijskega pooblaščenca RS in kako izgleda pregled na sedežu podjetja ter kakšna vprašanja lahko v primeru pregleda pričakujemo?

 

Ciljna skupina

Izobraževanje je namenjena vodstvenemu kadru podjetij, kadrovnikom, pravnikom ter predstavnikom marketinških in IT oddelkov.

*****

 

Predavateljica 
Maja Brajnik

Maja Brajnik je pravnica, ki se je na začetku svoje kariere ukvarjala s svetovanjem delodajalcem iz delovnopravnega področja in jim pomagala pri izvedbi zahtevnejših delovnopravnih postopkov. Varstvo osebnih podatkov jo je od nekdaj zanimalo, zato se je pričela tej temi v zadnjih nekaj letih aktivno posvečati. Sedaj se ukvarja predvsem z vzpostavljanjem skladnosti procesov poslovanja podjetij s predpisi iz področja varstva osebnih podatkov, kar vključuje pripravo internih aktov, preučevanje podlag za obdelavo osebnih podatkov, pripravo pogodb o obdelavi osebnih podatkov in privolitev posameznikov ter drugih dokumentov. Ukvarja se tudi z izobraževanjem zaposlenih o pomembnosti področja varstva osebnih podatkov. Odkar je bila sprejeta Splošna uredba o varstvu podatkov iz tega področja redno pripravlja strokovne članke ter predava pri različnih založbah in izobraževalnih inštitutih. Aktivno je bila vključena tudi v podajanje pripomb in komentarjev na predlog ZVOP-2. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 20. 5. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190522 + matična številka vašega podjetja. Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990. Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si