Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

11. posvet Sekcije za okolje in energijo

Trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo

Program

9.00 začetek 
13.15 zaključek

Trajanje: 5 ur

Kotizacija

Udeležba na dogodku je brezplačna za vse udeležence, a je prijava udeležbe obvezna z e-prijavnico.

Posvet organizira Sekcija za okolje in energijo pri GZDBK v sodelovanju s SRIP Krožno gospodarstvo.

  

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

  

Kdaj: četrtek, 30. maj 2019, ob 9.00
Kje: v konferenčni dvorani hotela Šport na Otočcu

Vljudno vabljeni!Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih naših članov. Pristopna izjava SOE >

Vsebina posvetaOdpadki so ključen okoljski izziv sodobne družbe. Pri proizvodnji izdelkov ter polizdelkov in izvajanju storitev se porabljajo naravni ter umetni viri in nastajajo odpadki. Del odpadkov vsebuje tudi nevarne snovi, ki predstavljajo tveganje za okolje in zdravje ljudi.

V Sloveniji na okoljskem področju sledimo temeljnim evropskim usmeritvam. Slovenski in skupni evropski cilj je, da naj bi se količine nastalih odpadkov zmanjševale. Tisti odpadki, ki že nastanejo, pa naj bi se pripravili za ponovno uporabo, reciklirali ali kako drugače predelali ali uporabili.

Na primerih posamezni praks, ki jih bomo predstavili na posvetu se bomo seznanili s praksami, ki že delujejo. Primeri praks trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva naj postanejo tudi vaš izziv, da naredimo več in bolje za dobro našega okolja in zdravja ljudi. 

Iz vsebine posveta

  • Zakonodaja na področju ravnanja z odpadki (mag. Tanja Bolte, direktorica Direktorata za okolje, MOP)
  • Trajnostno razvojna naravnanost podjetij (dr. Nenad Savič, direktor Sektorja kakovosti v Adrii Mobil)
  • Krožno gospodarstvo: kako ga spodbujamo v naši regiji? (mag. Gregor Klemenčič, direktor, Komunala Novo mesto in dr. Urška Fric, vodja Platforme e-Simbioza, FIŠ)
  • Ravnanja z okoljem – nenehno izboljševanje (Janez Zupančič, vodja oddelka varovanja okolja, Revoz)
  • Krožnost in nujnost povezovanja gospodarstva za manj odpadkov (dr. Dragica Marinič, Štajerska gospodarska zbornica, koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo)
  • Zagotavljanje sortiranja krožnih zank sortirnice Maribor (Branko Kosi, svetovalec poslovodstva podjetja Snaga)

Vljudno vabljeni!

PROGRAM in VABILO >

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 28. 5. 2019. V nasprotnem primeru  vam bomo zaračunali stroške v višini 27 €.

Dodatna pojasnila:
 mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si