Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

AEIOU voditeljstva

predavanje

Program

13.00 začetek 
15.00 konec

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani GZDBK in DKD DBK: brezplačno 
Ostali: 50 €

Prijavite udeležbo na: m.becele@tpv.si . 

 

Dogodek organizirata Sekcija za ravnanje s človeškimi viri pri GZDBK in Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine.


Želite spoznati voditeljstvo prihodnosti? Želite odkriti svoje poslanstvo ter prispevati k trajnostnemu uspehu? Morda za razvijanje voditelja v sebi potrebujete le spodbudo, navdih?

Kdaj
: četrtek, 30. maja 2019, ob 13.00
Kje: v prostorih TPV-ja (Kandijska cesta 60, Novo mesto)

V razpravah o vodenju in voditeljstvu pogosto naletimo na koncepte, ki občutljivo posegajo v bistvo človeškega življenja in delovanja, četudi bi zanje težko rekli, da temeljijo na zapriseženi znanstveni metodologiji. Temeljna znanja so stara in izvirajo iz spoznanj največjih mislecev človeštva. Zato je pomembno, da te teme odpiramo, jih osvetljujemo z različnih zornih kotov, iščemo odgovore nanje ter s kritično distanco predstavljamo in delimo prakse, ki omogočajo ustrezne rešitve. Velikokrat je to za širšo uporabo lažje storiti s pomočjo kombinacije strokovnega in poljudnega besedila. Eno takšnih je tudi knjiga AEIOU voditeljstva, ki jo je napisala predavateljica tega predavanja, gospa Klopčič.

Vljudno vabljeni!

Mag. Sonja Klopčič je neodvisna razvijalka sodobnega vodenja, svetovalka, predavateljica, vodja projektov, mentorica ter avtorica prve slovenske knjige o voditeljstvu. Na predavanju nam bo razkrila novo kodo voditeljstva. Povezala jo bo z brezčasno modrostjo in nas navdihnila, da (ponovno) odkrijemo svoje poslanstvo in smisel ter s svojim delovanjem prispevamo k trajnostnemu uspehu – sebe osebno, timov, organizacije in skupnosti.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku in potrdila, ki se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Rok za prijavo in plačilo kotizacije je do vključno 24. maja 2019 (do 15.00 ure) na elektronski naslov m.becele@tpv.si oziroma do zapolnitve prostih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 27. 5 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacije za člane GZDBK in DKD DBK ni. Za ostale je kotizacija 50 EUR. Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun DKD Dolenjske in Bele krajine pri ABANKA, d. d., Ljubljana, številka SI56 0510 0801 6040 979, SWIFT ABANKE je: ABANSI2X, sklic 201905303. Društvo ni davčni zavezanec, zato pri nakazilu ni potrebno prišteti DDV! Matična številka DKD DBK: 1148605000. Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.


Dodatna pojasnila:
Mateja Becele, m.becele@tpv.si, 07 39 18 697 ali mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si