Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Pogovor s prejemnikom nagrade za menedžerja leta na področju IT za leto 2017 Pavlom Škerljem

Program

13.00 začetek 
15.00 zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 75 € + DDV

 

Sekcija za informatiko

Kdaj: torek, 18. junij 2019, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)Vljudno vabljeni!

Pristopite k sekciji! PRISTOPNA IZJAVA SI 

Pogovor s prejemnikom nagrade za menedžerja leta na področju informacijskih tehnologij za leto 2017 Pavlom Škerljem iz Petrola.

Nagrada “CIO leta” je strokovno priznanje IT stroke, ki so ga v preteklih letih prejeli ugledni slovenski menedžerji in je namenjena vzpodbujanju ter krepitvi pomena IT v gospodarskih družbah, napredku znanja, razvoju tehnološko razvite družbe ter promociji panoge, ki sodi med najzanimivejše tudi za mlade, ki šele vstopajo v poklicno življenje, za kar se zavzema tudi Sekcija za informatiko pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine.

Prejemnik priznanja za posebne dosežke na področju informatike za leto 2017 je Pavel Škerlj, direktor informatike v Petrolu.

Pavel Škerlj je poslovno pot je začel v Finančni skupini Nika, kjer je razvil prvo celovito informacijsko podporo za delovanje borzne hiše. Delo je nadaljeval v KDD pri razvoju novega informacijskega sistema za vodenje centralne evidence vrednostnih papirjev. Potem je daljše obdobje delal v skupini KD Group, na začetku kot vodja IT v razmeroma majhni družbi, v nekaj letih pa je poslovni sistem razširil na več držav z zelo velikim številom družb in več kot dva tisoč zaposlenimi. Večji del časa je bil v vlogi izvršnega direktorja za celotno skupino ter vodil vrsto uspešnih IT-projektov, ki so omogočili rast in razvoj družbe. Med drugim je bila razvita rešitev za vzajemne sklade, ki je omogočila veliko rast in se je uspešno uporabljala v petih državah skozi obdobje več kot desetih let. Karierno pot je za krajši čas nadaljeval v DZS in potem v zavarovalnici Vzajemna kot direktor IT in zavarovalne tehnologije. Od oktobra 2014 je direktor informatike v skupini Petrol, v katero je prinesel novo razmišljanje, nastopil kot povezovalec poslovnih področij in informatike, hkrati pa je odigral zelo pomembno vlogo v zasnovi celovite digitalne strategije Petrola.

»V Skupini Petrol je digitalna strategija postala del krovne strategije, v kateri ima informatika ključno vlogo, saj je večina strateških projektov informacijskih. Za doseganje teh ciljev bo potrebna celovita transformacija področja informatike, kar bo hkrati tudi podlaga za vpeljavo sprememb v celotno družbo.«

»Da bi se lahko bolje spopadli z novimi izzivi, so izpeljali reorganizacijo, ekipo precej okrepili in začeli nekatere stvari delati drugače, skupne usmeritve za celovito transformacijo pa so zbrali in zapisali v obliki ciljne IT-arhitekture. V okviru reorganizacije informatike nova ekipa dela po načelih agilnega razvoja, v fazi postavljanja je celovito okolje DevOps, začeli so uporabljati novo platformo »API management«, končana je prva faza postavitve platforme IoT, ki bo glavni gradnik za področje energetskih rešitev. Pavel Škerlj je v informatiko Petrola prinesel nove načina razmišljanja, nastopil kot povezovalec poslovnih področij in informatike, hkrati pa je imel zelo pomembno vlogo v zasnovi celovite digitalne strategije in iskanju konkretnih rešitev Skupine Petrol.«, je v obrazložitvi za podelitev nagrade zapisal strokovni odbor CIO leta.

Če imate za gosta kakšno vprašanje, nam ga prosim zaupajte vnaprej na e-naslov andreja.vidrih@gzdbk.si

Po pogovoru s prejemnikom nagrade za menedžerja leta bomo predstavili še program dela Sekcije za informatiko za letošnje leto. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 16. 6. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190618 + matična številka vašega podjetja. 
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990. 
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

 

Dodatna pojasnila: Andreja Vidrih, 07 33 22 184, andreja.vidrih@gzdbk.si