Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem

delavnica

Program

8.30 začetek
10.00 odmor
10.20 nadaljevanje
11.50 omor
12.00 nadaljevanje
13.30 zaključek

Trajanje: 6 andragoških ur

Kotizacija

Člani: 119 € + DDV
Ostali: 165 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo; za člane GZDBK 97 € + DDV ter za ostale 119 € + DDV.

Kdaj: ponedeljek, 10. junij 2019, ob 8.30 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


Na delavnici bodo udeleženci skozi primere iz svojega delovnega in zasebnega okolja spoznali tehnike, ki nam pomagajo ohranjati ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem. Naučili se bodo ublažiti posledice neravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Te se kažejo v akutnih in kroničnih boleznih, izgorelosti, psihosomatskih težavah, stresu… Udeleženci bodo naredili osebno inventuro svojega življenja. Postavili si bodo cilje za različna področja življenja. Odkrili bodo svoja omejujoča prepričanja in navade, ki jih ovirajo pri doseganju ciljev. Osvojili bodo praktična znanja, dobili konkretne napotke in orodja za boljše ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, ki jih lahko uporabijo takoj.
Vljudno vabljeni!

Vsebina

Delavnica je namenjena vsem zaposlenim, tako lastnikom podjetij, vodjem kot njihovim sodelavcem, ki se soočajo s pojavi neravnovesja med poslovnim in zasebnim življenjem. Vedno težje je doseči to ravnovesje. Delovniki so daljši, pritiski so večji in zato vedno nam manj časa ostaja za zasebno življenje. Zadovoljni zaposleni pa so ključ do zadovoljnih sodelavcev in poslovnih partnerjev. Kaj lahko stori delodajalec in kaj lahko stori vsak posameznik?

 • Katere vloge igramo v življenju?
 • Ključna in pomembna področja, ki vplivajo na ravnovesje v našem življenju
 • Stres kot posledica neravnovesja med poslovnim in zasebnim življenjem
 • Prepoznavanje lastnih odzivov na neravnovesje
 • Obvladovanje trikotnika: kariera, osebno življenje, družina
 • Kako najti ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem?
 • Strategije usklajevanja ravnovesja med poslovnim in zasebnim življenjem
 • Nasveti za delovno ravnovesje (B. Tracy), ugotovite pravo razmerje
 • Postavite prioritete
 • Vpliv naših prepričanj na ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem
 • Postavlajte si cilje na pravi način
 • Naučite se reči »Ne.« (asertivno vedenje)
 • Oblikujmo svoje kolo ravnovesja. Kako uravnovešeno je?
 • Kaj lahko storimo takoj?
 • Hitri vaji za sprostitev, za vsakdanjo rabo (tehnika dihanja po dr. A. Weilu in tehnika vizualizacije)

Predavateljica 
Irena Vrhovnik

Irena Vrhovnik je andragoginja, NLP Coach (International Neuro-Linguistic Programming Trainers Association) in mednarodni SDI (Strength Deployment Inventory) trener. 2008 je opravila TA (Transakcijsko analizo) 101 in 201, kjer študij še nadaljuje. Opravila je Pedagoško-andragoško izobraževanje za predavatelje višjih šol, na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot predavateljica, trenerka in moderatorka sodeluje s številnimi podjetji in organizacijami, med katerimi so Krka, d. d., Revoz, d. d., Terme Krka, d. o. o., Helios TBLUS, d. o. o., Domel, d. d., Ministrstvo za obrambo RS, Slovenska vojska, Center za usposabljanje Poljče, Adria Mobil, d. o. o., GZS, CPU, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Chiesi Slovenija, d. o. o., UKC Ljubljana, Zdravstveni domovi v Sloveniji, Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovensko farmacevtsko društvo, delavnice na Tednih vseživljenjskega učenja in Svetovnih tednih podjetništva.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 5. 6. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190610 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si