Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

ŠOLA IZVRŠBE (višja raven)

Program

08.30 začetek
10.30 odmor 
10.50 nadaljevanje 
12.35 zaključek

Trajanje: 5 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 157 € + DDV
Ostali: 195 € + DDV 
Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo: za člane 119 € + DDV ter za ostale 159 € + DDV.

 

Z izvršilnim postopkom oziroma izvršbo, še posebej pa z izvršilnim postopkom na podlagi verodostojne listine, se srečuje domala vsakdo, tako pravne kot fizične osebe. Nemalokrat se izvršbe (predvsem elektronske vložitve izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine) povsem uspešno lotevajo tudi ne-pravniki, s tem pa podjetja prihranijo mnogo stroškov. Poleg razjasnjevnja konkretnega postopka, kako pravilno vložiti predlog za izvršbo, bo razložena tudi sodna praksa nekaterih najaktualnejših odločb sodišč.


4. decembra - višja raven Šole izvršbe (je primerna za zahtevnejše primere s katerimi se srečujejo podjetja v praksi, za katero je potrebno razumevanje začetne ravni naše Šole izvršbe)
20. novembra - začetna/osnovna raven Šole izvršbe (je primerna za pogoste, bolj "običajne" primere s katerimi se srečujejo podjetja v praksi)

UDELEŽENCI BOSTE PREJELI:

 • VZOREC DOPISA ZA POIZVEDBE o dolžnikovem premoženju – s strokovnimi pojasnili
 • VZOREC PREDLOGA ZA IZVRŠBO NA PODLAGI IZVRŠILNEGA NASLOVA – s strokovnimi pojasnili
 • ČLANKI PREDAVATELJICE:
  • IZVRŠBA NA PLAČO
  • TERJATVE UPNIKOV V POSTOPKU OSEBNEGA STEČAJA
  • UPNIKOV UMIK PREDLOGA ZA IZVRŠBO
  • UGOVOR TRETJEGA ZOPER IZVRŠBO

S praktičnim prikazom pregledovanja: sodne prakse in določb sodišča na strani Vrhovnega sodišča RS in pregledom insolvenčnih postopkov na portalu AJPES!

Kdaj: sreda, 4. december 2019, ob 8.30 

Kje
: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

 

 


Na višji ravni Šole izvršbe (začetno/osnovno raven smo razpisali 20. 11. 2019) bo udeležencem prikazana vložitev predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in natančneje prikazan tudi postopek izvršbe, vključno s predstavitvijo vseh izvršilnih sredstev. Predstavljeni bodo tudi nekateri drugi inštituti izvršilnega postopka: ugovor tretjega, odlog izvršbe, prekinitev postopka, nadaljevanje izvršbe z novim izvršilnim sredstvom.

Prikazan bo tudi položaj upnika v primeru drugih začetih postopkov: stečajnih postopkov in postopkov prisilne poravnave, s prikazom posebnosti glede terjatev upnikov v postopku osebnega stečaja in postopku poenostavljene prisilne poravnave.

Zato bomo na izobraževanju odgovorili na nekatera najpogostejša vprašanja ter na vsa ostala vprašanja udeležencev:

 • Kaj lahko storim, če v izvršilnem postopku na podlagi verodostojne listine nisem prejel poplačila?
 • Kako pravilno uporabim pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine kot izvršilni naslov in kaj mi ta postopek prinaša?
 • Dolžnik je bil izbrisan iz Poslovnega registra. Ali imam še kakšne možnosti za uveljavitev terjatve?
 • Kako lahko opravim poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju?
 • Kdaj uporabim možnost, da dolžnik predloži seznam svojega premoženja in kaj mi ta možnost prinaša?
 • Dolžnik je prostovoljno poravnal svojo obveznost. Ali je upnik dolžan umakniti predlog za izvršbo?
 • Dolžnik je umrl. Kakšne so možnosti za nadaljevanje izvršilnega postopka?
 • Dolžnik nima premoženja v Republiki Sloveniji, ima pa odprt račun v tujini. Kakšne so možnosti za uveljavitev terjatve?
 • Sodišče je ustavilo izvršbo na sredstva na dolžnikovem računu. Kakšne so možnosti za nadaljevanje izvršilnega postopka?
 • Zoper dolžnika se je začel stečajni postopek – postopek prisilne poravnave. Kakšna so pravila glede izvršilnih postopkov, ki že tečejo?
 • Zoper dolžnika se je začel postopek osebnega stečaja, vendar dolžnik ne poravnava svojih obveznosti, ki so nastale po začetku postopka osebnega stečaja. Kakšne so možnosti za izterjavo?
 • Dolžnik je postopku poenostavljene prisilne poravnave. Kaj se bo zgodilo z mojo terjatvijo?


Vljudno vabljeni!

Vsebina:

 • Zgradba izvršilnega postopka (dovolilni del, izvršilni del)
 • Poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju (poizvedbe na podlagi 4. člena ZIZ, seznam dolžnikovega premoženja – spremembe v Noveli ZIZ-L)
 • Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova (posebnosti predloga – spremembe v Noveli ZIZ-L, priloge predloga, strokovna pojasnila k vzorcu predloga…)
 • Evropski izvršilni naslov – EIN (odločbe, ki se lahko izdajo v obliki EIN, kako uveljaviti terjatev)
 • Sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova (posebnosti postopka – izvršba se začne takoj po izdaji sklepa…)
 • Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi IN (ugovorni razlogi, pomen odgovora na ugovor…)
 • Upnikov umik predloga za izvršbo (umik ob plačilu dolžnika…)
  • Izvršilna sredstva za izterjavo denarne terjatve:
  • izvršba na premičnine,
  • izvršba na denarno terjatev,
  • posebne določbe o izvršbi na plačo in druge stalne denarne prejemke, izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet,
  • izvršba na nematerializirane vrednostne papirje,
  • izvršba na nepremičnine,
  • izvršba na delež družbenika v družbi.
 • Nadaljevanje postopka izvršbe z novim izvršilnim sredstvom (pravila tretjega odstavka 34. člena ZIZ, vložitev predloga do konca postopka…)
 • Ugovor tretjega, prekinitev in odlog izvršbe (s prikazom pravil in postopka, novosti in spremembe v Noveli ZIZ-L…)
 • Pravila ZFPPIPP glede izvršilnih postopkov ob začetem stečajnem postopku (ureditev glede na fazo izvršilnega postopka ob začetem stečajnem postopku, dolžnosti izvršilnega sodišča…)
 • Položaj upnika v postopku osebnega stečaja nad dolžnikom (terjatve upnikov, ki se plačajo kot strošek stečaja in jih je dolžnik dolžan plačati sam in izterjava teh terjatev, prijava ostalih terjatev v postopku osebnega stečaja…)
 • Postopek poenostavljene prisilne poravnave in položaj upnikov (terjatve, na katere se nanaša postopek poenostavljene prisilne poravnave…)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izobraževanje je namenjeno
 vsem zaposlenim osebam, ki se srečujejo pri svojem delu in poslovnih opravilih s postopki izterjave in zavarovanja terjatev ne odvisno od tega ali imajo pravno izobrazbo ali ne.

Predavateljica


Dida Volk 

 Dida Volk je sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani na oddelku za gospodarstvo. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo in avtorica več strokovnih del s tega področja. Predava s področja izvršilnega, inoslvenčnega, pogodbenega, gospodarskega prava, zavarovanja terjatev in prava nepremičnin. 


Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 2. 12. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20191204 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.