Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Nadzor delovnega inšpektorja v luči realnih zakonskih zahtev na področju varnosti in zdravja pri delu

Program

13.30 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 2 pedagoški uri

Udeležba je brezplačna za vse zainteresirane. 
Obvezna je predhodna prijava udeležbe
e-prijavnico.
 

 


Dogodek organiziramo v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo pri MDDSZ v sklopu projekta Odpravimo konflikte na delovnem mestu
    


Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Projekt bo potekal do novembra 2022. Projekt se izvaja s finančno podporo Evropskega socialnega sklada.

Kdaj
: četrtek. 3. oktober 2019, ob 13.30 

Kje: na Univerzi v Novem mestu, Na Loko 2 (https://uni-nm.si/)


Namen in cilj tega dogodka je, da vam
v sklopu projekta pojasnimo nadzor delovnega inšpektorja v luči realnih zahtev na področju varnosti in zdravja pri delu.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM 

13.30 - 13.35

√ Predstavitev projekta: Odpravimo konflikte na delovnem mestu

√ cilj projekta: okrepitev svetovalne in posvetovalne vloge Inšpektorata RS za delo

13.35 - 15.00 

√ realne obveznosti iz naslova varnosti in zdravja pri delu ter bistvene novosti ZVZD-1

Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2011. Z dnem njegove uveljavitve je prenehal veljati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01). ZVZD-1 ne spreminja temeljnega sistema ureditve področja varnosti in zdravja pri delu, temveč le posodablja, redefinira, usklajuje in odpravlja določene pomanjkljivosti, izkazane v letih izvajanja ZVZD. Vsekakor pa novi zakon prinaša novosti, na katere bi delodajalci morali biti bolj pozorni. Čeprav je ZVZD-1 v veljavi že skoraj osem let, namreč na inšpektoratu opažamo, da se v praksi delodajalci marsikdaj ne zavedajo svojih realnih obveznosti iz naslova varnosti in zdravja pri delu. Namen predavanja je predstaviti prav te oz. bistvene novosti ZVZD-1. 

Dogodek je namenjen direktorjem, kadrovikom in vsem osebam, ki se pri svojem delu ali kariernem razvoju srečujejo s to tematiko.

 

Predavatelj
mag. Mladen Markota

mag. Mladen Markota, po poklicu zdravnik, je zaposlen na Inšpektoratu RS za delo že vrsto let - najprej kot inšpektor za področje varnosti in zdravja pri delu, od leta 2017 pa je član Projektne enote inšpektorata in seznanja vse zainteresirane na trgu dela glede realnih obveznosti delodajalcev na tem področju. Je avtor številnih člankov, objavljenih v domačih in tujih revijah s SCI indeksom. Kot predavatelj aktivno sodeluje na konferencah in dogodkih z aktualnimi temami na področju varnosti in zdravja pri delu.

Kotizacija:

Udeležba je brezplačna za vse zainteresirane. Obvezna je predhodna prijava udeležbe z e-prijavnico.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved prijave na dogodek je 30. 9. 2019.

POJASNILO:
Ko organizatorju pravočasno ne sporočite vaše odsotnosti, se, zaradi omejitev pri organizaciji dogodka, prijava udeležbe zavrne neki drugi zainteresirani osebi, ki se na dogodek prijavi, ko so razpoložljiva mesta že zasedena! Ob tem organizatorju povzročate nevšečnosti in stroške.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si