Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Hitri pregled SRS 2016/2019 z vidika uporabnika

seminar

Program

08.30 začetek
10.00 odmor
10.20 nadaljevanje
11.50 odmor
13.30 zaključek

Trajanje: 6 p. u.

Kotizacija

Člani: 125 € + DDV
Ostali: 157 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija na osebo za člane 97 € + DDV, za ostale 127 € + DDV.

Zagotovite si svoje mesto s pravočasno prijavo!Na celodnevnem seminarju bomo preko konkretnih primerov in dogajanja v praksi pregledali nove SRS 2016/2016 s pojasnili, osvežili svoje poznavanje računovodskih pravil preko posamezne bilančne postavke ter predstavili najpogostejše napake in pomanjkljivosti, ki jih pri posamezni bilančni kategoriji zaznavajo revizorji in davčni inšpektorji.

Seminar omogoča celosten pregled in strukturo SRS 2016/2019 in v povezavi z ZGD s pravili skrbnega računovodenja.

Zagotovite si svoje mesto s pravočasno prijavo!Kdaj
: sreda, 13. november 2019, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


Cilj strokovnega izobraževanja je:

 • pridobiti celosten pregled nad SRS 2016 in obnoviti njihovo strukturo
 • spoznati povezavo SRS 2016 in ZGD-1
 • opozoriti na ključne povezave razumevanja posameznega standarda in pravilnosti evidentiranja poslovnih dogodkov po posameznih bilančnih postavkah
 • prikazati namen in uporabnost Pravil skrbnega računovodenja 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 • ZGD-1 kot krovni zakon za pripravo računovodskih izkazov
 • Predstavitev koncepta novih SRS 2016
 • Uvod v SRS 2016 in okvir SRS
 • Standardi I (SRS od 1 do 17 - metodika vsebinskega izkazovanja gospodarskih kategorij)
 • Standardi II (SRS od 20 do 23 - metodika oblikovnega predstavljanja gospodarskih kategorij pri zunanjem poročanju)
 • Standardi III (SRS od 30 do 39 - t.i. standardi posebnosti)
 • Pravila skrbnega računovodenja (1-10)

 

 

Seminar je namenjen: 

računovodjem.

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Vesna Bartolj Maver

Vesna Bartolj Maver, rojena v Novem mestu, sedaj stanujoča v Kamniku, je preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva v velikem slovenskem koncernu in vodenjem lastnega podjetja. Svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju računovodsko-davčne zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja. Je dolgoletna predavateljica s področja računovodstva, obdavčitve in konsolidacije za različne pravno organizacijske oblike (društva, d. o. o., d. d., s. p.). in hkrati avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 11. 11. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20191113 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si