Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

INVENTURA in zaključevanje poslovnega leta

seminar

Program

11.30 začetek
13.00 odmor
13.20 nadaljevanje
15.35 zaključek

Trajanje: 5 p. u.

Kotizacija

Člani: 125 € + DDV
Ostali: 157 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija na osebo za člane 97 € + DDV, za ostale 127 € + DDV.

Zagotovite si svoje mesto s pravočasno prijavo!V skladu s SRS 2016, ZGD-1, Zakonom o društvih, … se na koncu obračunskega obdobja opravi popis sredstev in obveznosti do njihovih virov. Ugotovljeni podatki se uskladijo z stanjem v poslovnih knjigah. Na podlagi konkretno podanih navodil, prestavitvi aktov ter praktičnih primerih bomo razjasnili vsa potrebna opravila ob koncu poslovnega leta. S seznanitvijo najpogosteje narejenih napak, ugotovljenih s strani revizorjev in davčnih inšpektorjev, boste lažje zakorakali v novo poslovno leto.

Konkretno in jedrnato bomo podali bistvene informacije, predstavili nekaj vzorcev aktov in sklepov ter konkretno predstavili knjižbe, ki sledijo inventurnim ugotovitvam.
V nadaljevanju bodo na konkreten način in s konkretnimi primeri predstavljena računovodska opravila ob zaključevanja poslovnega leta (tako za d.o.o., s.p. in društva), s podano obrazložitvijo najpogostejših problemov, s katerimi se računovodje pred oddajo končnih računovodskih izkazov srečujemo pri svojem delu.

Zagotovite si svoje mesto s pravočasno prijavo!Kdaj
: sreda, 27. november 2019, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


Cilj strokovnega izobraževanja je:

 • osvežiti pogled nad zaključevanjem poslovega leta, 
 • se seznaniti z najpogostejšimi dilemami zaključevanja poslovnega leta in
 • osvojiti boljše razumevanje in praktične vidike.  

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

 • Inventura in inventurne razlike
 • Popravki in odpis terjatev
 • Prevrednotenje v skladu s SRS 2016
 • Računovodske napake in bistvenost
 • Vpliv odbitnega deleža DDV na računovodske postavke
 • Rezerve in rezervacije
 • Letna poročila in razkritja
 • Hranjenje dokumentacije
 • Najpogostejše napake v letnih poročilih in davčni bilanci
 • Vzorec Pravilnika o popisu in sklepa samostojnega podjetnika

 

Seminar je namenjen:

Seminar je namenjen vsem računovodjem, knjigovodjem in ostalim osebam, ki se srečujete z inventuro, pripravo računovodskih izkazov in knjiženjem pri društvih, d.o.o.-jih in s.p.-jih ...

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Vesna Bartolj Maver

Vesna Bartolj Maver, rojena v Novem mestu, sedaj stanujoča v Kamniku, je preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva v velikem slovenskem koncernu in vodenjem lastnega podjetja. Svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju računovodsko-davčne zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja. Je dolgoletna predavateljica s področja računovodstva, obdavčitve in konsolidacije za različne pravno organizacijske oblike (društva, d. o. o., d. d., s. p.). in hkrati avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 25. 11. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20191127 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si