Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Izdelava digitalne strategije podjetja: prva faza programa

Možnosti sofinanciranja programa z vavčerji SPS

Program

10.00 začetek
11.30 odmor 
13.00 zaključek

Trajanje: 3 ure

Kotizacija

Udeležba na dogodku je brezplačna! Kdaj: četrtek, 10. oktober 2019, ob 10.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Da bi si lahko odgovorili na tri vprašanja digitalizacije ZAKAJ? KAJ? KAKO?, je nujno izdelati digitalno strategijo in nato po njej izvesti učinkovite ukrepe.

 

Da bi si lahko odgovorili na tri vprašanja digitalizacije ZAKAJ? KAJ? KAKO?, je nujno
izdelati digitalno strategijo in nato po njej izvesti učinkovite ukrepe.

Vljudno vabljeni!

»Učinkovita raba virov in digitalna transformacija – prehod na krožno gospodarstvo«

Živimo v času preboja novih tehnologij in novih poslovnih modelov, ki z eksponentno hitrostjo prodirajo v vse pore našega življenja.

Zaradi hitrega razvoja rešitev informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), interneta stvari (IoT) in umetne inteligence je še posebej mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) težko oceniti, kakšno je stanje tehnike in katero pot ubrati. Kljub temu, da se vsi zavedajo, da je potrebno ukrepati.

Da bi si lahko odgovorili na tri vprašanja digitalizacije ZAKAJ? KAJ? KAKO?, je nujno izdelati digitalno strategijo in nato po njej izvesti učinkovite ukrepe.

V ta namen je Slovenski podjetniški Sklad objavil javni vavčerski razpis, preko katerega dobite sofinancirane stroške (do 60%) v višini do 10.000 EUR. Preko vavčerjev boste lahko najeli zunanje strokovnjake, ki vam bodo pomagali pripraviti digitalno strategijo. Katalog strokovnjakov je objavljen na DIH Slovenija.

Program je namenjen podjetjem, ki so na začetku transformacije, ali pa so že naredila določene korake v smeri poslovnih izboljšav na poti k industriji 4.0. Digitalna transformacija podjetju ponuja nove poslovne priložnosti, ki jih omogočajo nove tehnologije in tehnološke inovacije, inovacije poslovnih procesov in modelov ter organizacije in sodelovanja, s tem bodo podjetja lahko povečala svojo konkurenčnost in dodano vrednost oziroma prihodke od prodaje.

Program dogodka

10.00 Uvod: predstavitev (pričakovanja, kje smo in kam želimo

Digitalna transformacija in prehod na krožno gospodarstvo

 • Kaj je digitalizacija v MSP in kakšne so koristi za podjetje?
 • Koraki za uspešno uvajanje digitalizacije v poslovni sistem MSP.
 • Mejniki pri procesu uvajanja. Izzivi in ovire.

10.45 Stopnja digitalizacije v MSP

 • Ocena stopnje digitalne zrelosti MSP.
 • Kazalniki, ki pokažejo stanje digitalizacije MSP.
 • Kdo bo izvajal digitalizacijo v podjetju in kako?

11.30 Odmor

11.45 Digitalna strategija

 • Predstavitev prve faze projekta Učinkovita raba virov in DT prehod na KG.
 • Kaj je to digitalna strategija?
 • Kakšna je korist od digitalne strategije MSP?
 • Stroški za podjetje.
 • Primeri dobre prakse.

12.30 Razprava in zaključek

 • Vprašanja in odgovori. Razprava.

 

Predavatelji

Janez Bešter je doktoriral leta 1995 na smeri telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od leta 1996 vodi Laboratorij za telekomunikacije (LTFE). Njegovo znanstvenoraziskovalno delo obsega področja naprednih tehnologij telekomunikacijskih omrežij, vključenosti oseb s posebnimi potrebami v informacijsko družbo, zagotavljanje dostopnosti izobraževanja z e-učenjem, optimizacijo konvergenčnih aplikacij s poudarkom na večpredstavnosti ter uvajanje internetnih storitev v zdravstvu, energetiki in šolstvu. Je avtor ali soavtor več patentnih prijav in osem podeljenih patentov. Aktivno je sodeloval pri ustanovitvi slovenske Tehnološke mreže ICT, Centra odličnosti ICT, Kompetenčnega centra Odprta komunikacijska platforma ter vzpostavitvi OpenLaba in Razvojnega centra IKT. Deluje v mednarodnih tehnoloških povezavah in pobudah na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, jih uvaja v šolstvo in gospodarstvo ter skrbi za vzpostavitev ekosistema talentov.

Mag. Mirko Lešnjak je od leta 2005 angažiran kot mednarodni ekspert pri UNIDO agenciji za industrijski razvoj v okviru OZN za področje Resource Efficiency and Cleaner Production RECP. Pred tem je v Sloveniji v sodelovanju s kemijskim inštitutom vodil Program Čista proizvodnja 2000 -2005. Ima dolgoletne izkušnje iz proizvodnega managementa in inženiringa iz česar se je dopolnilno izobraževal na Japonskem. Delovne izkušnje je pridobival na vodstvenih mestih v Iskri, Smeltu, IMP in Litostroju. Pod njegovim vodstvom so bili v okviru UNIDO ustanovljeni centri za Čisto proizvodnjo (RECP Resource Eficiency and Cleaner Production) v Srbiji, Makedoniji, Ukrajini, Črni gori, Gruziji in BiH. Njegovo področje delovanja je optimizacija in prenova procesov. Ima reference v preko 200 podjetij doma in v tujini.

Matjaž Logar, univ.dipl.prav., je v svojem dosedanjem delu pridobil izkušnje z organiziranjem in vodenjem kompleksnih poslovnih procesov, ki so vključevali prilagajanje poslovnih procesov spremembam v okolju ter posledično spreminjanje organiziranosti delovanja gospodarskih subjektov in spremembe njihovega ustroja. Izkušnje je nabiral na vodstvenih položajih v zasebnem sektorju, kakor v javnem sektorju. V času delovanja na vodstvenih položajih je osebno skrbel oblikovanje strateških usmeritev družb in bil odgovoren za pripravo strategij razvoja in njihovo izvajanje. Ob tem je skrbel tudi za strateško korporativno komunikacijsko in marketinško podporo organizacij, ki jih je vo dil. Mednarodne izkušnje je nabiral v okviru inštitucij EU in v delovanju na trgih Zahodnega Balkana in Turčije.

Prijave

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. 

Dodatne informacije: Andreja Vidrih, 07 33 22 184, andreja.vidrih@gzdbk.si