Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obratno mentorstvo v luči medgeneracijskega sodelovanja in staranja delovne sile

regijski posvet

Program

9.00 začetek
12.00 zaključek

Trajanje: 3 ure

Kotizacija

Dogodek je brezplačen.

Regijski posvet bo potekal v okviru projekta »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Kdaj: torek, 12. novembra 2019, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj dogodka:
V naslednjih letih se bodo na slovenskem trgu začele dogajati spremembe, ki bodo terjale od delodajalcev velike prilagoditve. V Sloveniji bo do leta 2020 petina prebivalcev starih nad 65 let. Na trg dela prihaja manj mladih, delež starejših (od 55 do 64 let) pa narašča. Delodajalci, ki sodelujejo v projektu Polet, so izrazili potrebo po pridobitvi znanj, orodij in strokovne podpore za izboljšanje medgeneracijskega sodelovanja med zaposlenimi.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

V kolikor želimo izkoristiti prednosti mentorskih odnosov, je ključno, da formaliziramo obratno mentorstvo, saj se tako lažje spopadamo z medgeneracijskimi razlikami in odgovarjamo na demografske in generacijske izzive v okolju. Zagotovo pa je obratno mentorstvo tudi pomembno orodje za izboljšanje zavzetosti zaposlenih ter pridobivanje in ohranjanje talentirane delovne sile.

 

Program dogodka


9.00 – 10.00       Obratno mentorstvo; dejavniki, ki vplivajo na izvajanje obratnega mentorstva; koristi in pomanjkljivosti obratnega mentorstva (dr. Živa Veingerl Čič)

10.00 – 11.00     Primeri dobrih praks podjetij – vodena diskusija

  • ADRIA MOBIL, d. o. o. Novo mesto (Mojca Novak, izvršna direktorica sektorja Kadri in organizacija)
  • KRKA, d. d., Novo mesto (Dori Gorenc, direktorica Kadrovskega sektorja)
  • TRIMO d. o. o. (Janja Špiler, vodja kadrovskih zadev v Skupini Trimo)

11.00 – 11.15     Izmenjava mnenj in sklepne misli

11.15 – 12.00     Mreženje udeležencev, pogostitev

 

Vabilo >

 

Ciljna skupina

 

Posvet je namenjen delodajalcem, managerjem, kadrovskim delavcem, predstavnikom strokovne javnosti, pa tudi vsem ostalim, ki jih tema zanima in so tako ali drugače dejavni na tem področju.

Zanimive in aktualne informacije s področja aktivnega in zdravega staranja najdete na spletni strani projekta: www.projekt-polet.si.

Pokroviteljica projekta je mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 8. 11. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

 

Dodatne informacije: Polona Lindič, 07 33 22 182, polona.lindic@gzdbk.si