Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Kapital, rezerve in rezervacije

seminar

Program

08.30 začetek
10.00 odmor
10.30 nadaljevanje
12.00 odmor
12.10 nadaljevanje
13.40 zaključek

Trajanje: 6 p. u.

Kotizacija

Člani: 125 € + DDV
Ostali: 157 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija na osebo za člane 97 € + DDV, za ostale 127 € + DDV.

Zagotovite si svoje mesto s pravočasno prijavo!


Ali veste, na kakšen način se podjetje lahko dokapitalizira, kdaj lahko zmanjša osnovni kapital, kako se oblikujejo rezerve, kakšen je vpliv oblikovanih rezervacij na računovodske in davčne izkaze,…  Če niste prepričani, da brez dvomov poznate odgovore, potem boste z udeležbo na tem seminarju pridobili uporabna pojasnila ter na praktičnih primerih razjasnili svoje dileme.
Kdaj
: četrtek, 5. december 2019, ob 8.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Seminar je namenjen podjetnikom, računovodjem, knjigovodnjem in drugim, ki se pri vsakodnevnem delu soočate s problematiko kapitala, rezerv in rezervacij ter zaključnimi opravili ob koncu poslovnega leta.

Udeleženci se boste seznanili s posameznimi vrstami kapitala, možnostmi za zmanjšanje kapitala ali za dokapitalizacijo, zakonsko podlago za oblikovanje posameznih rezerv in njihovo odpravo, … Preko praktičnih primerov bomo pregledali oblikovanje in črpanje rezervacij ter pasti lastnih deležev in delnic. Ob zaključku srečanja pa bomo izpostavili še opravila ob zaključku poslovnega leta s poudarkom na učinku ugotovljenih inventurnih razhajanj ter najpogostejše napake ob zaključevanju poslovnega leta tako z revizijskega kot davčnega vidika.

  

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Vpoklicani in začetni kapital ter ustanovitvene vloge
   • Delniški kapital in  kapitalska vloga
   • Društveni sklad ter podjetnikov kapital
   • Pogoji za zmanjšanje kapitala in kdaj je potrebna dokapitalizacija
   • Pritoki in odtoki med gospodinjstvom in podjetjem
   • Prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti – njihov pomen ob zapiranju dejavnosti
  • Rezerve
   • Vplačani presežek kapitala
   • Zakonske in statutarne rezerve
   • Revalorizacijske rezerve in rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
  • Ugotovljeni poslovni izid in njegovo razporejanje
  • Posebnost lastnih deležev in delnic
  • Rezervacije, donacije in druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve
  • Opravila ob koncu leta
   • Obvezni letni popis in usklajevanje inventurnih razlik
   • Odgovornost za nastala odstopanja in knjiženje inventurnih razlik
   • Izplačilo dividend in deležev v dobičku in vpliv na višino kapitala
   • Najpogostejše napake ob zaključevanju poslovnega leta z revizijskega in davčnega vidika

 

Seminar je namenjen:

podjetnikom, računovodjem, knjigovodjem in ostalim osebam, ki se srečujete s problematiko kapitala, rezerv in rezervacij ter zaključnimi opravili ob koncu poslovnega leta.

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Vesna Bartolj Maver

Vesna Bartolj Maver, rojena v Novem mestu, sedaj stanujoča v Kamniku, je preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva v velikem slovenskem koncernu in vodenjem lastnega podjetja. Svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju računovodsko-davčne zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja. Je dolgoletna predavateljica s področja računovodstva, obdavčitve in konsolidacije za različne pravno organizacijske oblike (društva, d. o. o., d. d., s. p.). in hkrati avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 2. 12. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20191205 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si