Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Ključna orodja vodenja zaposlenih (2/2)

dvodnevna delavnica

Program

8.30 začetek
10.00 odmor
10.20 nadaljevanje
11.50 omor
12.00 nadaljevanje
13.30 zaključek

Trajanje: 2 dneva po 6 andragoških ur

Kotizacija

Člani: 179 € + DDV
Ostali: 219 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo; za člane GZDBK 137 € + DDV ter za ostale 179 € + DDV. 

Kdaj: sreda in četrtek, 5. in 6. februar 2020, ob 8.30 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj izobraževanja:
Pri vodenju je izjemnega pomena zavedanje, kako močan vpliv ima vodja na zaposlene. Pomembno je, katere vzvode pri svojem vodenju uporabi. Na naši dvodnevni delavnici boste pridobili nova znanja o tem, kaj pomeni biti vodja v očeh drugih ljudi, nadgradili boste svoje veščine vodenja in se seznanili z nekaj novimi, učinkovitimi orodji vodenja.


Koristi udeležencev: Krepitev lastnega načina vodenja zaposlenih.


IZOBRAŽEVANJE BO POTEKALO LE Z 12 UDELEŽENCI!


Vljudno vabljeni!

Vsebina

Delavnica je namenjena vsem vodstvenim delavcem, delovodjem, poslovnim koordinatorjem in povezovalcem skupin ter tistim, ki pri svojem delu vodite, usmerjate in motivirate sodelavce, da dosegajo načrtovane cilje, hkrati pa skrbite za dobro klimo in prijazne medosebne odnose.

Prvi dan bomo obravnavali:

 • osnovne veščine in proces vodenja,
 • identiteta in avtoriteta v vodenju,
 • odnosi in različnost in
 • osnove komunikacije pri vodenju (pomen vzpostavljanja in ohranjanja dobrega stika s sodelavci, nebesedno ter besedno vodenje, kalibriranje, model komunikacije, odpravljanje komunikacijskih šumov, aktivno poslušanje, postavljanje učinkovitih vprašanj, komunikacijski stili v procesu vodenja).


Drugi dan bomo obravnavali:

 • upravljanje s časom,
 • učinkovito delegiranje in dajanje navodil,
 • postavljanje ciljev in načrtovanje (SMART cilji),
 • motivacija za vodje (povratno sporočilo, pohvala in prinanje, ustrezna kritika),
 • ravnovesje čustev in razuma pri vodenju sodelavcev in
 • coaching kot orodje vodenja (uporabna coaching vprašanja za vodje).

Predavateljica 
Irena Vrhovnik

Irena Vrhovnik je učiteljica slovenskega jezika, andragoginja, NLP Coach (International Neuro-Linguistic Programming Trainers Association) in mednarodni SDI (Strength Deployment Inventory) trener. 2008 je opravila TA (Transakcijsko analizo) 101, kjer študij nadaljuje. Opravila je Pedagoško-andragoško izobraževanje za predavatelje višjih šol, na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot predavateljica ali trenerka je sodelovala s številnimi podjetji in organizacijami, med katerimi so Krka, d. d., Terme Krka, d. o. o., Domel, d. o. o., Ministrstvo za obrambo RS, Slovenska vojska, Center za usposabljanje Poljče, Adria Mobil, d. o. o., GZS, CPU, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Chiesi Slovenija, d. o. o., UKC Ljubljana, Zdravstveni domovi v Sloveniji, Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovensko farmacevtsko društvo, na Tednih vseživljenjskega učenja in Svetovnih tednih podjetništva.

5. in 6. feb. - Ključna orodja vodenja 
20. feb. - Učinkovit letni razgovor z zaposlenim zagotovo prinaša rezultate 
5. mar. - Z dobro organizacijo časa hitreje do ciljev 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 3. 2. 2020. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200205 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si