Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Učinkovit letni razgovor z zaposlenim zagotovo prinaša rezultate (nepogrešljiva veščina za vodjo)

Program

8.30 začetek
10.30 odmor za kavo 
11.00 nadaljevanje  
13.00 zaključek

Trajanje: 5 andragoških ur

Kotizacija

Člani: 139 € + DDV
Ostali: 199 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 117 € + DDV, za ostale 159 € + DDV.

delavnica in interaktivno predavanje

Kdaj: četrtek, 20. februar 2020, ob 8.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj izobraževanja:
Udeleženci se bodo naučili: organizirati letni pogovor s sodelavcem, uporabiti prave komunikacijske tehnike med izvedbo pogovora, pravilno ravnati v nenavadnih situacijah ter se naučili uporabljati letni pogovor s sodelavcem kot sredstvo za motiviranje, razvoj sodelavcev in povečanje učinkovitosti zaposlenih.

Koristi udeležencev: Samo usposobljen vodja lahko izvaja uspešne letne razgovore z dodano vrednostjo, ki niso sami sebi namen.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

UČINKI tega izobraževanja so smiselni, saj le z dobro izpeljanimi letnimi razgovori (v nadaljevanju LR) :

  • povečamo učinkovitost zaposlenih
  • povečamo pripadnosti svojemu podjetju/ organizaciji/ timu
  • izboljšamo medosebne odnose in načrtovanje ter razvoj kadrov.

KAJ SE BOMO PREVERILI, VADILI IN UTRJEVALI:

• Kako izvedemo LR, ki ni sam sebi namen? Kako izkoristimo letni razgovor v prid podjetja in zaposlenih?
• Uvod in priprave na izvedbo letnega razvojnega pogovora
• Izvedba LR: tehnike vodenjaLR: samoocenjevanje/ uporaba pohvale in kritike /pozitivno mišljenje/aktivno poslušanje/ spraševanje/ zapisovanje
• Težke situacije, ki se lahko med pogovorom pojavijo
• Usodne napake pri vodenju LR
• Zaključek LR in spremljanje sodelavca
• Kako pa – po LR?
• Primeri dobrih praks iz podjetij


 

Predavateljica 
Irena Vrhovnik

Irena Vrhovnik je učiteljica slovenskega jezika, andragoginja, NLP Coach (International Neuro-Linguistic Programming Trainers Association) in mednarodni SDI (Strength Deployment Inventory) trener. 2008 je opravila TA (Transakcijsko analizo) 101, kjer študij nadaljuje. Opravila je Pedagoško-andragoško izobraževanje za predavatelje višjih šol, na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot predavateljica ali trenerka je sodelovala s številnimi podjetji in organizacijami, med katerimi so Krka, d. d., Terme Krka, d. o. o., Domel, d. o. o., Ministrstvo za obrambo RS, Slovenska vojska, Center za usposabljanje Poljče, Adria Mobil, d. o. o., GZS, CPU, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Chiesi Slovenija, d. o. o., UKC Ljubljana, Zdravstveni domovi v Sloveniji, Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovensko farmacevtsko društvo, na Tednih vseživljenjskega učenja in Svetovnih tednih podjetništva.

5. in 6. feb. - Ključna orodja vodenja 
20. feb. - Učinkovit letni razgovor z zaposlenim zagotovo prinaša rezultate 
5. mar. - Z dobro organizacijo časa hitreje do ciljev 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 17. 2. 2020. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200220 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si