Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Z dobro organizacijo časa hitreje do ciljev

delavnica

Program

11.40 začetek
13.10 odmor
13.30 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 4 andragoške ure

Kotizacija

Člani: 139 € + DDV
Ostali: 179 € + DDV

Za prijave več oseb iz istega podjetja je kotizacija za člane 119 € + DDV, za ostale 139 € + DDV na osebo.

Kdaj: četrtek, 5. marec 2020, ob 11.40 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj izobraževanja:
Udeleženci bodo spoznali proces in pomen organizacije samega sebe ter svojega dela. Naučili se bodo učinkovito upravljati s svojim časom ter spoznali načine uspešnega vodenja sodelavcev.

Koristi udeležencev: Dobra samoorganizacija časa poveča poslovno in osebno učinkovitost. Posledično zmanjšuje tudi priložnosti za stres.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

UČINKI tega izobraževanja so smiselni, saj:

• povečamo učinkovitost samih sebe in svojih sodelavcev,

• izboljšamo upravljanje s časom in organizacijo dela, svojo in od sodelavcev.

 

KAJ SE BOMO PREVERILI, VADILI IN UTRJEVALI:

  • časovno črto,
  • organiziranje samega sebe: nujne/pomembne in rutinske/kreativne naloge, postavljanje prioritet,
  • uspešno vodenje sodelavcev: načrtovanje (opredelitev dolžnosti, delegiranje), izvrševanje (menedžment s pomočjo ciljev), preverjanje, ocenjevanje,
  • paretovo načelo,
  • prepričanja (priganjalci) kot tatovi časa,
  • tatove časa,
  • pomanjkanje asertivnosti kot tat časa ter
  • delovne stile in njihov vpliv na organizacijo dela.

 

Predavateljica 
Irena Vrhovnik

Irena Vrhovnik je učiteljica slovenskega jezika, andragoginja, NLP Coach (International Neuro-Linguistic Programming Trainers Association) in mednarodni SDI (Strength Deployment Inventory) trener. 2008 je opravila TA (Transakcijsko analizo) 101, kjer študij nadaljuje. Opravila je Pedagoško-andragoško izobraževanje za predavatelje višjih šol, na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot predavateljica ali trenerka je sodelovala s številnimi podjetji in organizacijami, med katerimi so Krka, d. d., Terme Krka, d. o. o., Domel, d. o. o., Ministrstvo za obrambo RS, Slovenska vojska, Center za usposabljanje Poljče, Adria Mobil, d. o. o., GZS, CPU, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Chiesi Slovenija, d. o. o., UKC Ljubljana, Zdravstveni domovi v Sloveniji, Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovensko farmacevtsko društvo, na Tednih vseživljenjskega učenja in Svetovnih tednih podjetništva.

5. in 6. feb. - Ključna orodja vodenja 
20. feb. - Učinkovit letni razgovor z zaposlenim zagotovo prinaša rezultate 
5. mar. - Z dobro organizacijo časa hitreje do ciljev 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 2. 3. 2020. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200305+ matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si