Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Transakcije z blagom znotraj EU

Program

8.30 začetek
10.00 odmor
10.20 nadaljevanje
11.50 odmor
11.55 nadaljevanje
12.40 zaključek

Trajanje: 5 ped. ur

Kotizacija

Člani: 147 € + DDV
Ostali: 179 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz enega podjetja
je kotizacija na osebo: člani 119 € + DDV in ostali 149 € + DDV 

Za pravilno davčno obravnavo nabav blaga in opravljenih dobav je potrebno razumevanje delovanja DDV sistema, poznavanje pravil za določanje kraja obdavčitve in posledic, ki nastanejo zavezancu, kadar se kraj obdavčitve iz Slovenije premakne v drugo državo članico EU. Kdaj
: petek, 27. marec 2020, ob 8.30 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)Udeleženci bodo na koncu izobraževanja bolje razumeli, kako deluje sistem DDV med poslovanjem ter pravila določanja kraja obdavčitve znotraj EU.

Udeleženci so vabljeni, da 
še pred izvedbo izobraževanja posredujejo svoja vprašanja in dileme, da jim predavateljica lahko kakovostno nanje odgovori. 

Izobraevanje je namenjeno vsem komercialistom, računovodjem, finančnikom in podjetnikom, ki se pogajajo, sklepajo in izvajajo posle.

Vljudno vabljeni!

Vsebina


1) Obdavčitev nabav blaga iz EU

2) Obdavčitev dobav blaga v EU v odvisnosti od statusa kupca in vrste blaga oz. transakcije

3) Verižni in (pravi) tristranski posli

4) Davčne in administrativne obveznosti zavezanca pri obdavčitvi v drugi državi članici

Predavateljica 
mag. Tamara Prezelj

Mag. Tamara Prezelj, davčna svetovalka, specializirana na področju DDV. Svetuje davčnim zavezancem in njihovim računovodjem, zastopa stranke v davčnih postopkih, predava in pišem strokovne članke. 

28. jan. - 52. rač. zajtrk: Novostih na področju DDV v 2020
21. feb. - DDV za komercialiste 
6. mar. - DDV za komercialiste 
27. mar. - Transakcije z blagom znotraj EU 
24. apr. - Aktualne teme s področja DDV za računovodje 
22. maj - Kaj morajo o DDV vedeti mali davčni zavezanci? 
19. jun. - Osnovni pojmi DDV     

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. 
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 24. 3. 2020.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200327 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si