Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Ključni elementi zmagovalne ekipe – odlični poslovni učinki

MODULI VODENJA (2/4) z Rudijem Tavčarjem

Program

8.30 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
13.00 odmor
13.15 nadaljevanje
15.15 zaključek

Trajanje: 8 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 177 € + DDV
Ostali: 217 € + DDV
Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo:
Člani: 129 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV

Ob prijavi in plačilu kotizacije do 6. 4. 2020 ene in iste osebe na vse štiri MODULE VODENJA (R.T.) je kotizacija na osebo:
Člani: 516 € + DDV
Ostali: 708 € + DDV
Se srečujete s številnimi izzivi, ki ne izvirajo samo iz  poslovnih nalog, delovnih ciljev, pogojev za delo, situacij na trgu, zakonodaje in regulativ itn. temveč tudi iz efektivnega obvladovanja odnosov?Odnosi se dogjajo (vedno in povsod) ne le med sodelavci, poslovnimi partnerji, kupci in vami z njimi. Odnos imamo tudi sami s seboj, tako smo neogibno podvrženi tudi našim lastnim notranjim dilemam, prepričanjem in stiskam. Zato smo za vse, ki vodite "posle", vodite sodelavce ali vodite oz. povezujete ljudi pri projektih znotraj ali/in izven podjetja pripravili štiri ključne MODULE VODENJA.

Tokrat se bomo poglobili v logiko zmagovalnih timov/ekip.

Posamezna oseba se sicer lahko udeleži le posamičnega modula (izobraževanja - delavnice), saj je posamezni modul celota zase, a za najboljši učinek je potrebna udeležba na vse štiri module. Kotizacija je v tekem primeru ugodnejša za posamezno, isto osebo.Kdaj
: četrtek, 23. april 2020 ob 8.30 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)
Ključ za uspeh podjetja so zaposleni. To je res, vendar morajo biti zaposleni ne samo sposobni ampak tudi maksimalno zavzeti, da se to pokaže v uspehu podjetja. Na delavnici bomo govorili o vodenju, kjer se vodja ne posvetimo samo tehničnim, organizacijskim, procesnim … elementom dela, temveč vzame v obzir tudi psihološke komponente, je, da se posamezniki zavedo ciljev organizacije in jih ponotranjijo oz vzamejo delo za svoje. Na delavnici, ki jo bomo izvedli tudi s praktičnimi vajami in primeri se bomo naučili:

• Kako voditi tim tako, da bodo vsi zadovoljni obenem pa polno učinkoviti?
• Kako uskladiti različne interese v timu?
• Kako umestiti novega ali »težavnega« sodelavca v obstoječi tim?
• Kako na novo vzpostaviti zaupanje ali ponovno zgraditi porušeno zaupanje?
• Kako premostiti razlike v strukturah timov, ki prihajajo iz različnih enot ali služb in te razlike uporabiti kot prednost …?Vljudno Vabljeni!

Vsebina  1. Kje smo kot tim?
  2. Faze razvoja tima in načini vodenja v posamezni fazi
  3. Psihologija komuniciranja za učinkovitost v timu
  4. Vodenje z dajanjem povratne informacije
  5. Kako zgraditi zaupanje in uporabiti razlike kot gorivo za uspeh?
  6. Najbolj učinkovite tehnike za postavljanje meja 


Izobraževanje je namenjeno:

• vodilnim in vodstvenim delavcem, vodjem oddelkov, vodjem projektov, samostojnim strokovnim delavcem, komercialistom
• zaposlenim, ki se srečujejo s strankami in se pogajajo s poslovnimi partnerji
• zaposlenim (formalni ali neformalni vodjem), ki morajo pri svojem delu uveljaviti odločitve, povezane s spremembo vedenja drugih
• predstavnikom sindikalnih organizacij oz sindikalnim zaupnikom
in
• vsem tistim, ki vam vsebina koristi, četudi se niste našli orisane v zgoraj naštetem.

Predavatelj 
Rudi Tavčar

Rudi Tavčar, MBA, univ. dipl. psih, Imago terapevt se je takoj po študiju psihologije zaposlil v marketingu. Opravil MBA in se podal na samostojno podjetniško pot v podjetju Gral Marketing. Po 15 letih je uspešno prodal svoje podjetje mednarodnemu podjetju in se vrnil nazaj k psihologiji. Sedaj se ukvarja z vodenjem delavnic o pogajanjih, mediacijah, reševanju konfliktov, vodenju, gradnje timov… Je avtor knjige Psihologija pogajanj in soavtor več učbenikov s področja pogajanj in mediacije.

MODULI VODENJA z Rudijem Tavčarjem:
9. apr. - Logika učinkovitega vodje - lahko še bolj.. 
23. apr. - Ključni elementi zmagovalne ekipe... 
8. maj - Psihologija pogajanj – ključna dejstva in prijemi 
29. maj - Spremenimo konflikt v konstruktivno sodelov..

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, snemanje in video analizo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 20. 4. 2020.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200423 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si