Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Psihologija pogajanj – ključna dejstva in prijemi

MODULI VODENJA (3/4) z Rudijem Tavčarjem

Program

8.30 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
13.00 odmor
13.15 nadaljevanje
15.15 zaključek

Trajanje: 8 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 177 € + DDV
Ostali: 217 € + DDV
Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo:
Člani: 129 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV

Ob prijavi in plačilu kotizacije do 6. 4. 2020 ene in iste osebe na vse štiri MODULE VODENJA (R.T.) je kotizacija na osebo:
Člani: 516 € + DDV
Ostali: 708 € + DDV
Se srečujete s številnimi izzivi, ki ne izvirajo samo iz  poslovnih nalog, delovnih ciljev, pogojev za delo, situacij na trgu, zakonodaje in regulativ itn. temveč tudi iz efektivnega obvladovanja odnosov?Odnosi se dogjajo (vedno in povsod) ne le med sodelavci, poslovnimi partnerji, kupci in vami z njimi. Odnos imamo tudi sami s seboj, tako smo neogibno podvrženi tudi našim lastnim notranjim dilemam, prepričanjem in stiskam. Zato smo za vse, ki vodite "posle", vodite sodelavce ali vodite oz. povezujete ljudi pri projektih znotraj ali/in izven podjetja pripravili štiri ključne MODULE VODENJA.

Tokrat se bomo poglobili v psihologija pogajanj – ključna dejstva in prijemi.

Posamezna oseba se sicer lahko udeleži le posamičnega modula (izobraževanja - delavnice), saj je posamezni modul celota zase, a za najboljši učinek je potrebna udeležba na vse štiri module. Kotizacija je v tekem primeru ugodnejša za posamezno, isto osebo.Kdaj
: petek, 8. maj 2020 ob 8.30 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)
Pogajamo se vsak dan, tako doma kot v službi. Stranke, dobavitelji, sodelavci pa tudi šef in žena imajo pogosto zelo drugačen interese kot pa mi. Na delavnici bomo na praktičnih primerih obdelali osnovne psihološke pogajalske prijeme, s katerimi bomo dosegli svoje cilje, obenem pa bomo ohranili odnos z drugo stranjo.


Vljudno Vabljeni!

Vsebina 1. Namen pogajanj 
  • Zakaj počnemo to, kar počnemo
  • Potek odločanja 
  • Razlike med pogajanjem in tekmovanjem 
 2. Razumevanje lastne osebnosti pri pogajanji 
  • Osebnostne lastnosti 
  • Biološka osnova reagiranja v frustraciji 
  • Kdo v nas se pogaja 
 3. Osnovna načela pogajanj po Harvardski metodi 
  • Skupni cilji Ljudje - ločite ljudi od problemov 
  • Interesi – usmeritev pozornosti na interese, ne na rešitve, stališča oziroma pozicije 
  • Opcije - poiščite rešitve ugodne za obe strani
  • Merila - uporabite objektivna merila 
 4. Pogajalski okviri in pogajalska moč 
  • Mejna cena 
  • Začetna cena 
  • Področje možnega dogovora 
  • Najboljša alternativa možnemu dogovoru 
 5. Pogajalske strategije in taktike 
  • Prednost različnih pogajalskih strategij 
  • Osnove taktiziranja pri pogajanjih 


Izobraževanje je namenjeno:

• vodilnim in vodstvenim delavcem, vodjem oddelkov, vodjem projektov, samostojnim strokovnim delavcem, komercialistom
• zaposlenim, ki se srečujejo s strankami in se pogajajo s poslovnimi partnerji
• zaposlenim (formalni ali neformalni vodjem), ki morajo pri svojem delu uveljaviti odločitve, povezane s spremembo vedenja drugih
• predstavnikom sindikalnih organizacij oz sindikalnim zaupnikom
in
• vsem tistim, ki vam vsebina koristi, četudi se niste našli orisane v zgoraj naštetem.

Predavatelj 
Rudi Tavčar

Rudi Tavčar, MBA, univ. dipl. psih, Imago terapevt se je takoj po študiju psihologije zaposlil v marketingu. Opravil MBA in se podal na samostojno podjetniško pot v podjetju Gral Marketing. Po 15 letih je uspešno prodal svoje podjetje mednarodnemu podjetju in se vrnil nazaj k psihologiji. Sedaj se ukvarja z vodenjem delavnic o pogajanjih, mediacijah, reševanju konfliktov, vodenju, gradnje timov… Je avtor knjige Psihologija pogajanj in soavtor več učbenikov s področja pogajanj in mediacije.

MODULI VODENJA z Rudijem Tavčarjem:
9. apr. - Logika učinkovitega vodje - lahko še bolj.. 
23. apr. - Ključni elementi zmagovalne ekipe... 
8. maj - Psihologija pogajanj – ključna dejstva in prijemi 
29. maj. - Spremenimo konflikt v konstruktivno sodelov..

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, snemanje in video analizo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 5. 5. 2020.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200508 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si