Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Spremenimo konflikt v konstruktivno sodelovanje

MODULI VODENJA (4/4) z Rudijem Tavčarjem

Program

8.30 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
13.00 odmor
13.15 nadaljevanje
15.15 zaključek

Trajanje: 8 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 177 € + DDV
Ostali: 217 € + DDV
Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo:
Člani: 129 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV

Ob prijavi in plačilu kotizacije do 6. 4. 2020 ene in iste osebe na vse štiri MODULE VODENJA (R.T.) je kotizacija na osebo:
Člani: 516 € + DDV
Ostali: 708 € + DDV

Število mest je omejeno, saj bo dogodek potekal z upoštevanjem varnostnih priporočil NIJZ. 
Se srečujete s številnimi izzivi, ki ne izvirajo samo iz  poslovnih nalog, delovnih ciljev, pogojev za delo, situacij na trgu, zakonodaje in regulativ itn. temveč tudi iz efektivnega obvladovanja odnosov?Odnosi se dogjajo (vedno in povsod) ne le med sodelavci, poslovnimi partnerji, kupci in vami z njimi. Odnos imamo tudi sami s seboj, tako smo neogibno podvrženi tudi našim lastnim notranjim dilemam, prepričanjem in stiskam. Zato smo za vse, ki vodite "posle", vodite sodelavce ali vodite oz. povezujete ljudi pri projektih znotraj ali/in izven podjetja pripravili štiri ključne MODULE VODENJA.

Tokrat se bomo poglobili v spreminjanje konfliktov v konstruktivno sodelovanje.

Posamezna oseba se sicer lahko udeleži le posamičnega modula (izobraževanja - delavnice), saj je posamezni modul celota zase, a za najboljši učinek je potrebna udeležba na vse štiri module. Kotizacija je v tekem primeru ugodnejša za posamezno, isto osebo.Kdaj
: petek, 29. maj 2020 ob 8.30 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)
Konflikt se razume kot nekaj slabega, saj povzroča frustracije in nelagodje. Vendar je konflikt mogoče omiliti, spremeniti v zdrav odnos in ga celo obrniti v sodelovanje h kateremu strmimo pri svojem tako v službi kot zunaj nje. Poglobili se bomo v razumevanje konflikntega stanja tako, da bomo čimbolj ozavestili ključne elemente konflikta in tehnike s katerimi je mogoče konflikt spremeniti v sodelovanje ali vsaj zdrav odnos do sebe in do drugih.

Po končani delavnici boste:
- razumeli dogajanje v frustraciji in obnašanje v konfliktu,
- znali umiriti močna čustva pri sebi kot tudi pri stranki ali sodelavcu,
- spoštljivo komunicirati med seboj in s strankami in s sodelavci,
- razumeli in znali postavljati prioritete pri delu,
- zaupali sebi in sodelavcem,
- znali uravnavati stres..

Vljudno Vabljeni!

Vsebina 1. Identifikacija problemov, s katerimi se srečujemo v skupini
 2. Moje osnovne potrebe
  • Načini zadovoljevanja mojih potreb v odnosu
  • Moja vloga v odnosih
 3. Razumevanje lastne osebnosti in strank v konfliktnih situacijah
  • Osebnostne lastnosti
  • Biološka osnova reagiranja v frustraciji
  • Kako najprej pomiriti sebe?
  • Umiritev močnih čustev pri drugem
 4. Kako vplivati na drugo stran v konfliktu?
  • Kako to delajo pri FBI ju
  • Model 5 stopnic (BCSM)
 5. Tehnike za pomiritev močnih čustev
  • Aktivno poslušanje in povzemanje
  • Validacija
  • Empatija
 6. Tehnike za razumevanje druge strani
  • Postavljanje vprašanj, ki razjasnjujejo ozadje konflikta
  • Preokvirjanje
  • Osredotočenost na prihodnost
  • Iskanje skupnih rešitev
  • Objektivizacija
  • Testiranje realnosti
 7. Komuniciranje za učinkovitost v skupini
  • Kako se sporočila prenašajo
  • Filtri in motnje pri prenosu sporočil
  • Vrste sporočil
  • Učinki različnih vrst sporočil na graditev ali rušenje odnosov
 8. Preobrazba zdravih odnosov v učinkovito sodelovanje
  • Vedenja, ki rušijo in gradijo odnose
  • Odgovornost zaposlenih za doseganje ciljev organizacije
  • Naslednji koraki – akcijski načrt
  • Zaključki 


Izobraževanje je namenjeno:

• vodilnim in vodstvenim delavcem, vodjem oddelkov, vodjem projektov, samostojnim strokovnim delavcem, komercialistom
• zaposlenim, ki se srečujejo s strankami in se pogajajo s poslovnimi partnerji
• zaposlenim (formalni ali neformalni vodjem), ki morajo pri svojem delu uveljaviti odločitve, povezane s spremembo vedenja drugih
• predstavnikom sindikalnih organizacij oz sindikalnim zaupnikom
in
• vsem tistim, ki vam vsebina koristi, četudi se niste našli orisane v zgoraj naštetem.

Predavatelj 
Rudi Tavčar

Rudi Tavčar, MBA, univ. dipl. psih, Imago terapevt se je takoj po študiju psihologije zaposlil v marketingu. Opravil MBA in se podal na samostojno podjetniško pot v podjetju Gral Marketing. Po 15 letih je uspešno prodal svoje podjetje mednarodnemu podjetju in se vrnil nazaj k psihologiji. Sedaj se ukvarja z vodenjem delavnic o pogajanjih, mediacijah, reševanju konfliktov, vodenju, gradnje timov… Je avtor knjige Psihologija pogajanj in soavtor več učbenikov s področja pogajanj in mediacije.

MODULI VODENJA z Rudijem Tavčarjem:
9. apr. - Logika učinkovitega vodje - lahko še bolj.. 
23. apr. - Ključni elementi zmagovalne ekipe... 
8. maj - Psihologija pogajanj – ključna dejstva in prijemi 
29. maj. - Spremenimo konflikt v konstruktivno sodelov..

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, snemanje in video analizo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 26. 5. 2020.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200529 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dogodek bo potekal skladno z zahtevami varnostnih ukrepov in priporočil NIJZ:

Udeležba mogoča le za majno število udeležencev, da zagotovimo varnostno razdaljo, z uporabo obraznih mask, razkuževanjem ob vhodu iz izodu iz sejne sobe.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Natisni Na seznam dogodkov »