Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

WEBINAR: Trženje za netržnike – vsi prodajamo

ŠOLA TRŽENJA (1/5) z Matejo Milost

Program

8.30 začetek
10.00 odmor
10.20 nadaljevanje
11.50 omor
12.00 nadaljevanje
13.30 zaključek

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 177 € + DDV
Ostali: 217 € + DDV
Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo:
Člani: 129 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV

Ob prijavi in plačilu kotizacije do 18. 3. 2020 ene in iste osebe za celotno ŠOLO TRŽENJA (M.M.) je kotizacija na osebo:
Člani: 645 € + DDV
Ostali: 885 € + DDV


Trženje je osrednja in vitalna funkcija v podjetju, ki je ključna za razvoj in prodajo izdelkov/storitev, ki imajo avtentične prednosti pred konkurenco, ki jih stranke želijo in so jih po postavljeni ceni tudi pripravljeni plačati. Tega se zavedamo vsi, a hkrati si kar težko priznamo, da bi o številnih vprašanjih s področja trženja in prodaje lahko vedeli več. Dober produkt po pravi ceni še zdaleč ni dovolj, da je podjetje uspešno. Zato smo vam pripravili ŠOLO TRŽENJA, ki je namenjena ne le tržnikom ampak tudi ostalim sodelavcem v podjetju, ki tržijo, prodajajo in komunicirajo tako s strankami kot med seboj v podjetju. 

Tokrat se bomo poglobili v to, da v podjetju vsi prodajamo, tudi netržniki. Vsi smo odgovorni, vsi sodelujemo v doseganju zadovoljnih kupcev in večje prodaje.

Posamezna oseba se sicer lahko udeleži le posamičnega izobraževanja - delavnice, saj je posamezni dogodek celota zase, a za najboljši učinek je potrebna udeležba na vseh izobraževnjih ŠOLE TRŽENJA. Kotizacija je v tekem primeru ugodnejša za posamezno, isto osebo.Kdaj
: petek, 20. marec 2020 ob 8.30 
Kje: izobraževanje bo potekalo prek interneta kot videokonferenca v živo (in ne v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto) kot je bilo primarno najavljeno). Število udeleženih je omejeno na največ 10 oseb, da zagotovimo čim večjo interaktivnost in diskusijo. Konference ni dovoljeno snemati in jo predvajati naknadno. 
Gradili bomo zavedanje, da vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto, pomembno vplivajo na zadovoljstvo kupcev in posledično na uspeh ali neuspeh podjetja na trgu. Poudarili bomo pomen odgovornosti in sodelovanja med sodelavci in različnimi službami v podjetju v iskanju skupnega cilja odličnosti.


Vljudno Vabljeni!

Vsebina  1. Nujni in potrebni pogoji za uspeh podjetja na trgu
  2. Dobiček kot merilo uspeha in potreben vir za razvoj.
  3. Odgovornost za uspeh: vsak zaposleni je odgovoren za svoje delo in vsi skupaj smo odgovorni za končni rezultat
  4. Kaj vse kupec vrednoti, kaj vse šteje v doseganju poslovne odličnosti?
  5. Nujnost sodelovanja in pravega načina komuniciranja z vodstvom, med sodelavci in različnimi službami v podjetju.
  6. Izognimo se prelaganju krivde in odgovornosti – vsi smo zaslužni in tudi odgovorni za uspeh ali neupseh našega podjetja na trgu.  


Izobraževanje je namenjeno:

vsem zaposlenim v podjetju, še posebej odgovornim oz. vodjem prodaje, marketinga, kadrovske službe, financ, direktorjem in lastnikom, ki tesno sodelujejo z vodstvom podjetja katerega lastniki so.

Predavateljica 
Mateja Milost

Mateja Milost, direktorica svetovalnega podjetja Fimago in predavateljica na Univerzi v Novi Gorici, že 25 let deluje na področju izvoznega svetovanja in postavitve marketinških strategij. Do danes je uspešno pomagala več kot 250 domačim in tujim podjetjem. 

Je predavateljica na Poslovno-tehniški fakulteti, Univerze v Novi Gorici, kjer je nosilka predmetov Marketinške strategije ter Ekonomika in organizacija podjetja. 

V obdobju 2017-2018 je vodila usposabljanja kadrov s področja trženja in prodaje v štirih kompetenčnih centrih; Kompetenčnem centru za razvoj kadrov v lesarstvu-KOCLES, Kompetenčnem centru živilske industrije - KOC HRANA, Kompetenčnem centru za trajnostno gradbeništvo - KOC SOTRAG ter Kompetenčnem centru za logistiko - KOC LOGINS. 

Je predavateljica v okviru projekta Kompetentna Slovenija 2017-2018 ter 2019, ki ga izvaja Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov (do danes več kot 155 udeleženih podjetij). Prav tako vodi usposabljanja s področja trženja in prodaje za posamične domače in tuje naročnike. Njenih delavnic se je do danes udeležilo več kot 350 podjetij in preko zadovoljnih 1200 udeležencev.

ŠOLA TRŽENJA
20. mar. - Trženje za netržnike – vsi prodajamo 
10. apr. - Ključna trženjska vprašanja na poti do uspeha podjetja
11. sep. - Obvladovanje prodajnega in nakupnega procesa ter upravljanje..
23. okt. - Postanite odlični prodajniki, razvijajte osebno učinkovi..
20. nov. - Obvladajte učinkovite prodajne tehnike in zaključite več poslov

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na videokonferenci v živo, e-gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 17. 3. 2020.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200320 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si