Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Uspešna prodaja v 3. tisočletju (5/5)

Program

9.00 začetek  
17.00 zaključek

Trajanje: 8 p.u.

Kotizacija

Člani: 1.200 € + DDV
Ostali: 1.500 € + DDV

 

 

 

Samo uspešna izvedba neposrednih prodajnih aktivnosti s
kupci pripelje do prodaje. Vendar se je način, kako kupci
kupujejo danes, drastično spremenil in zato nekateri temeljni
pristopi v prodaji, ki so delovali včeraj, danes ne delujejo več.

Samo uspešna izvedba neposrednih prodajnih aktivnosti s kupci pripelje do prodaje. Vendar se je način, kako kupci kupujejo danes, drastično spremenil in zato nekateri temeljni pristopi v prodaji, ki so delovali včeraj, danes ne delujejo več.

 

Kdaj: 30.-31.1., 13.-14.2. in 6.3.2020, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

 

Namen in cilji delavnice:
Izboljšati sposobnost prodajnih ekip za pridobivanje novih kupcev ali povečanje tržnih deležev - uspešno izrivanje konkurentov in obvladovanje napadov konkurentov. Možnost takojšnje uporabe v prodajnih ekipah.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Večina podjetij danes deluje na že razvitih trgih, kjer je za poslovni uspeh kritično pomembno, da smo svojim (potencialnim) kupcem sposobni prikazati naše konkurenčne prednosti na način, ki nas v očeh kupcev naredi bolj relevantne ter povsem logično izbiro. Ko vstopamo v takšne konkurenčne situacije, imajo (potencialni) kupci običajno že zgrajen pozitiven poslovni odnos z njihovimi obstoječimi partnerji, našimi konkurenti. Zato je ključno, da spremenimo takšno razmišljanje kupca. SWOT analize, pozicioniranje, prodajni argumenti in vrednostni predlogi, ki jih pripravijo tržni oddelki večinoma ne zadoščajo več. V večini primerov so namreč osredotočeni na celoten trg ali tržni segment ne pa na konkurenta, pogosto so tudi preveč „optimistični“, kar le utrjuje percepcijo kupcev, da so vsi dobavitelji enaki oz. primerljivi. Toda, če natančno pogledamo profile konkurentov, le-ti kažejo zelo različne prednosti in slabosti, na katere morajo biti prodajniki pripravljeni. Zato potrebujejo pristop, ki jih jasno usmeri na tista področja konfrontacije s konkurentom, bojišča, ki jim bodo zagotovila prodajni uspeh in nadaljnjo rast podjetja.

V ta namen so v Mercuri International razvili integriran razvojni program „Uspešna prodaja v 3. tisočletju“.

PROGRAM DELAVNICE >

Razvojni program je sestavljen iz 7 korakov, od tega 5 delavniških srečanj, ki bodo potekala:

  • 30.1.2020
  • 31.1.2020
  • 13.2.2020
  • 14.2.2020
  • 6.3.2020

Program je namenjen vsem, ki so v neposrednih stikih s kupci: prodajniki, prodajni inženirji, komercialisti, zastopniki, pospeševalci prodaje, produktni vodje, strokovni sodelavci, ... 

 

Predavatelj
Davor Fabčič, direktor podjetja in konzultant 

Najmočnejše področje delovanja je svetovanje za prodajno uspešnost in rezultatsko usmerjena uveljavitev sprememb v prodaji. Strokovnjak in odgovoren na področjih oblikovanja rešitev za stranke, upravljanja ključnih kupcev in razvoja prodajno managerskih kompetenc. Funkcijo vodenja Mercuri International v vlogi direktorja uspešno opravlja od leta 2008, 10 let po tem, ko se je pridružil podjetju. Pred tem je 9 let opravljal vloge vodenja prodaje in vodenja ključnih kupcev. V hitro rastočem storitvenem podjetju je sodeloval tudi pri strateški zasnovi in uspešnem pozicioniranju vodilne blagovne znamke Pri sedanjem delu mu pomagajo bogate izkušnje iz projektov v industrijski, IKT, finančni, farmacevtski in storitveni dejavnosti, ki jih izvaja za stranke v Sloveniji kot tudi v mednarodnem okolju.


Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 27. 1. 2020. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Račun bo izstavljen po dogodku.

Dodatne informacije: Andreja Vidrih, 07 33 22 184, andreja.vidrih@gzdbk.si