Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Delovno pravni položaj invalidov v luči varnosti in zdravja pri delu // in // Kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor?

delavnica
VABLJENI
da se pravočasno prijavite na
delavnico, ki jo izvajaja Inšpektorat Republeke Slovenije
30. aprila 2020 v Novem mestu
od 11.00 do 14.00 

(Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto,
v prostorih Območne Obrtno-Podjetniška zbornice)


1. tema delavnice: 

Delovno pravni položaj invalidov v luči varnosti in zdravja pri delu   

 • - zakaj danes govorimo o relativnem varstvu invalidov
 • - kdo lahko da pobudo za pridobitev statusa invalida
 • - na kaj morajo biti zelo pozorni delavci
 • - pomembna vloga izvajalca medicine dela
 • - enakopravnost pri zaposlovanju in preprečevanje diskriminacije
 • - samozaposlene osebe in problematika invalidnosti - kje so pasti
 • - pravice delovnih invalidov

(predavanje izvaja: mag. Mladen Markota, dr. med.)2. tema delavnice: 

Kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor?  

 • zakonske podlage
 • pooblastila inšpektorja
 • dolžnosti delodajalca
 • stroški postopka
 • pogoste napake delodajalcev

(predavanje izvaja: Roman Lubec, univ.dipl.inž.str.)


Udeležbo na brezplačni delavnici lahko prijavite na naslednje načine:

 • po elektronski pošti na e-naslov projekt.irsd@gov.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum delavnice) ali 
 • po telefonu na telefonsko številko 01 320 53 87.

 

VEČ PODROBNOSTI O VSEBINI DELAVNICE 30. 4. 2020


Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.