Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Promocija zdravja na delovnem mestu // in // Kako preprečiti trpinčenje (mobing) na delovnem mestu?

delavnica
VABLJENI
da se pravočasno prijavite na
delavnico, ki jo izvajaja Inšpektorat Republeke Slovenije
4. marec 2020 v Novem mestu
od 11.00 do 14.00 

(Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto,
v prostorih Območne Obrtno-Podjetniška zbornice)


1. tema delavnice: 

Promocija zdravja na delovnem mestu   

 • - kaj prinaša institut promocija zdravja po ZVZD-1
 • - kaj vse je promocijo zdravja na delovnem mestu
 • - dobro počutje na delovnem mestu
 • - rezultati raziskav na področju promocije zdravja
 • - primer programa promocije zdravja na delovnem mestu
 • - kako prepričati vodstvo

(predavanje izvaja: mag. Mladen Markota, dr. med.)2. tema delavnice: 

Kako preprečiti trpinčenje (mobing) na delovnem mestu?  

 • - kaj je in kaj ni trpinčenje (pravne podlage, ki urejajo prepoved trpinčenja),
 • - kdo odgovarja za trpinčenje na delovnem mestu,
 • - kje se pojavlja največ trpinčenja,
 • - posledice trpinčenja za kolektiv in delodajalca,
 • - dobre in slabe prakse preventive pred trpinčenjem na delovnem mestu,
 • - načini razreševanja konfliktov na delovnem mestu,
 • - kako ravnati, da do trpinčenja ne pride

(predavanje izvaja: Tanja Cmrečnjak Pelicon, univ. dipl. pravnica)


Udeležbo na brezplačni delavnici lahko prijavite na naslednje načine:

 • po elektronski pošti na e-naslov projekt.irsd@gov.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum delavnice) ali 
 • po telefonu na telefonsko številko 01 320 53 87.

 

VEČ PODROBNOSTI O VSEBINI DELAVNICE 4. 3. 2020NE SPREGLEJTE TUDI 
DELAVNICO
ki jo 30. aprila izvajaja Inšpektorat Republeke Slovenije


četrtek,
     30. 4. 2020                          
delavnica:
Delovno pravni položaj invalidov v luči varnosti in zdravja pri delu // in // Kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor? ›

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.