Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Izvajanje energetskega pregleda podjetja in Zbor članov Sekcije za okolje in energijo

Program

13.00 zbora članov SOE
13.20 predavanje: izvajanje energetskeg pregleda podjetja
14.30 zaključek

Trajanje: 1,5 uri

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 157 € + DDV

 

Dogodek organizira Sekcija za okolje in energijo.

Kdaj: sreda, 4. marec 2020, ob 13.00
Kje: Univerza v Novem mestu (Na Loko 2)

 
Na zbor članov vabimo vse člane Sekcije za okolje in energijo, kakor tudi vse ostale, ki bi to želeli postati. Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih naših članov. 

Vljudno vabljeni!

Pristopite k sekciji! PRISTOPNA IZJAVA SOE

Tokrat bo letni ZBOR ČLANOV Sekcije za okolje in energijo potekal na Univerzi v Novem mestu. Srečanje bomo pričeli z zborom sekcije, ki ga bo vodil predsednik sekcije, Andrej Paternost (Krka, d. d.) in se nato posvetili predavanju o obvezi izvajanja energetskega pregleda v podjetjih. Predavaval nam bo dekan Fakultete za strojništvo, prof. dr. Simon Muhič, univ. dipl. inž., ki je tudi direktor podjetja INOVEKS, Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, d.o.o.

 

Z aktivnim sodelovanjem članov pri zbornici oblikujemo aktualne pobude in razvojno strategijo, ki se na področju varstva okolja in zagotavljanja energije lažje razvija v želeno nam smer tudi v naši regiji. Predloge in pobude naših članov na tem področju skrbno pridobivamo in zbiramo tako na rednih sejah izvršilnega odbara sekcije kot na vseh ostalih dogodkih GZDBK kot so zbori sekcije, izobraževanja, izmenjave dobrih praks in posveti. Poslanstvo sekije pri zobrnici je vplivati na razvoj strokovnega področja in pogojev delovanja naše regije na tem področju, razširjati obzorja in izmenjavati znanje ter uspešne prakse. 

Se tudi v vašem podjetju srečujete z izzivi, ki vam jih ne eni strani postavlja okoljska zakonodaja, na drugi pa boj za konkurenčnost? Zbrani v sekciji jih lahko rešujemo skupaj! Vabljeni, da se nam pridružite.

Na zbor članov vabimo vse člane Sekcije za okolje in energijo (SOE), kakor tudi vse ostale, ki bi to želeli postati. Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih, ki so člani GZDBK.

13.00 zbora članov 

  1. Odprtje zbora članov Sekcije za okolje in energijo
  2. Sprejem poročila o delu v obdobju 2019
  3. Predstavitev in sprejem programa dela za obdobje 2020
  4. Razno

13.20 predavanje o obvezi izvajanja energetskega pregleda v podjetjih 

Energetski zakonon zahteva, da velike družbe na štiri leta izvedejo energetski pregled in o tem ustrezno poročajo agenciji za energijo. Šteje se, da je zahteva po energetskem zakonu ustrezno izpolnjena tudi, če:

  • podjetje izvaja sistem upravljanja energije ali okolja, ki ga je potrdil neodvisni organ v skladu z evropskimi ali mednarodnimi standardi, če sistem upravljanja energije ali okolja vključuje tudi pregled rabe energije,
  • če je izvedena širša okoljska presoja, ki vključuje pregled rabe energije v skladu s smernicami.

Skladno s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda so morale velike gospodarske družbe prvi energetski pregled izvajati že do 31. 12. 2017. Gospodarska družba, ki pa šele izpolni merila za veliko gospodarsko družbo, mora energetski pregled izvesti v roku enega koledarskega leta po izpolnitvi meril. 

V predavanju bomo izpostavli zahteve zakonodaje glede energetskih pregledov, katere vsebine mora energetski pregled vsebovati, kako energetski pregled poteka ter kakšne so splošne zahteve za izvajalce energetskih pregledov.

14.30 zaključek 

dr. Simon Muhič

Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo (UNM FS) je prva samostojna visokošolska in raziskovalna ustanova v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki izobražuje, raziskuje in svetuje, na področju strojništva. Pri izvajanju teh dejavnosti fakulteta multidisciplinarno povezuje različne vede: tehnične, naravoslovne, ekonomske, pravne in poslovne vede ter učenje tujih jezikov, saj želi zagotavljati obsežno, kakovostno in uporabno znanje.Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o. je bil ustanovljen v začetku leta 2010. Usmerjen je predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije ter implementaciji obnovljivih virov energije. Glavno poslanstvo inštituta je skrb za okolje in posredno s tem tudi zagotavljanje celovitega svetovanja na področju okoljskih in energetskih storitev.

 

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 2. 3. 2020. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!
Cena zajema udeležbo na dogodku in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200304 + matična številka vašega podjetja. 
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990. 
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si