Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

DDV za komercialiste

Program

8.30 začetek
10.00 odmor
10.20 nadaljevanje
11.50 odmor
11.55 nadaljevanje
12.40 zaključek

Trajanje: 5 ped. ur

Kotizacija

Člani: 147 € + DDV
Ostali: 179 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz enega podjetja
je kotizacija na osebo: člani 119 € + DDV in ostali 149 € + DDV 

Na izobraževanju bodo predstavljeni ključni pojmi in principi obdavčevanja poslovanja z DDV, ki jih mora poznati vsakdo, ki sklepa posle v tujini in doma, saj dogovorjeni pogodbeni pogoji določajo davčne (in finančne) posledice, ki jih morajo plačati poslovni deležniki. S pravilno in premišljeno strukturo posla se je mogoče izogniti nekaterim administrativnim nevšečnostim oz. jih omiliti. 

!!! POZOR: Izobraževanje bo potekalo v majhni skupini, saj bomo reševali v čim večji meri konkretne poslovne situacije, ki jih imajo prisotni udeleženci. Situacije transakcij blaga nam lahko zaupate že pred izobraževanjem, da se predavateljica nanje čim bolje pripravi in vam predstavi zanje najboljše rešitve.

 Kdaj
: petek, 6. marec 2020, ob 8.30 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)Udeleženci bodo na koncu izobraževanja bolje razumeli, kako se obnaša DDV med sklenitvijo posla s tujimi in domačimi partnerji, ter kakšne so pasti, ki se jim je mogoče izogniti ali jih vsaj omiliti.

Udeleženci so vabljeni, da 
še pred izvedbo izobraževanja posredujejo svoja vprašanja in dileme, da jim predavateljica lahko kakovostno nanje odgovori. 

Izobraevanje je namenjeno vsem komercialistom, računovodjem in podjetnikom, ki se pogajajo, sklepajo in izvajajo posle.

Vljudno vabljeni!

Vsebina


1) Kaj je DDV in kaj se obdavčuje z DDV?

2) Transakcije znotraj EU in s tretjimi državami: kje se plača DDV?

3) Kdaj je potrebno plačati tuji davek in kaj storiti, da bi se temu izognili?

4) Katere listine so pomembne pri dobavi in nabavi blaga in katere podatke moramo pridobiti od dobavitelja, kupca, prevoznika?

Predavateljica 
mag. Tamara Prezelj

Mag. Tamara Prezelj, davčna svetovalka, specializirana na področju DDV. Svetuje davčnim zavezancem in njihovim računovodjem, zastopa stranke v davčnih postopkih, predava in pišem strokovne članke. 

28. jan. - 52. rač. zajtrk: Novostih na področju DDV v 2020
21. feb. - DDV za komercialiste 
6. mar. - DDV za komercialiste 
27. mar. - Transakcije z blagom znotraj EU 
24. apr. - Aktualne teme s področja DDV za računovodje 
22. maj - Kaj morajo o DDV vedeti mali davčni zavezanci? 
19. jun. - Osnovni pojmi DDV     

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. 
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 28. 2. 2020.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200306 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si