Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Uspešno vodenje prodaje (2/8)

Program

9.00 začetek  
17.00 zaključek

Trajanje: 8 p.u.

Kotizacija

Člani: 2.900 € + DDV
Ostali: 3.200 € + DDV

 

 

 

Samo uspešna izvedba neposrednih prodajnih aktivnosti s
kupci pripelje do prodaje. Vendar se je način, kako kupci
kupujejo danes, drastično spremenil in zato nekateri temeljni
pristopi v prodaji, ki so delovali včeraj, danes ne delujejo več.

Najpogostejše dileme vodenja prodajne ekipe so, kako zagotoviti, da bodo posamezniki in ekipa v celoti usmerjeni v najobetavnejše potencialne posle in stranke.

 

Kdaj: 12.-13.3., 16.-17.4., 14.-15.5., 11.-12.6., ob 9.00 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

 

Namen in cilji delavnice:
Razviti učinkovit sistem upravljanja in organizacije prodaje ter razviti veščine neposrednega vodenja prodajne ekip predvsem v srednjih in malih podjetjih, s tem pa povečati prodajno učinkovitost ekip in prodajo v celoti.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Najpogostejše dileme vodenja prodajne ekipe so, kako zagotoviti, da bodo posamezniki in ekipa v celoti usmerjeni v najobetavnejše potencialne posle in stranke, kako zagotoviti ustrezno količino, usmerjenost in kakovost vseh prodajnih aktivnosti znotraj različnih prodajnih procesov, kako voditi, usmerjati in podpreti različne posameznike v prodajni ekipi, ki imajo različne sposobnosti in pripravljenost na prodajno delovanje. Kako zagotoviti njihovo samoiniciativnost in odgovorno uresničevanje ključnih ciljev in strategij podjetja? Kako zagotoviti uspešen timski prodajni pristop, v katerem mora vsakdo odigrati svojo ključno vlogo? Kako oblikovati odprto in učeče se okolje, kjer vsi delujejo tako, da podpirajo skupni uspeh? Kako vplivati na razvoj sposobnosti in pripravljenosti pri različnih posameznikih, kako izvajati razvojno načrtovalne, letne ali karierne razgovore z različno uspešnimi posamezniki, kako izvajati skupne obiske in coaching, kako delegirati naloge? Kako oblikovati celotno prodajno organizacijo z vsemi različnimi vlogami: marketing, skrbniki kupcev, prodaja in pospeševanje, prodajna podpora… in kako zagotoviti njihovo uspešno sodelovanje?

V ta namen so v Mercuri International razvili integriran razvojni program „Uspešno vodenje prodaje“. 

Program Uspešno vodenje prodaje je oblikovan kot celovita razvojna pot s kombiniranim učenjem, katere namen je razviti učinkovit sistem upravljanja in organizacije prodaje ter razviti veščine neposrednega vodenja prodajne ekip predvsem v srednjih in malih podjetjih, s tem pa povečati prodajno učinkovitost ekip in prodajo v celoti. Je poglobljen program o nalogah vodij in direktorjev prodaje pri uresničevanju prodajnih načrtov in strategij podjetja, motiviranosti in razvoja prodajne ekipe.

PROGRAM DELAVNICE >

Razvojni program je sestavljen iz 7 korakov, od tega 8 delavniških srečanj, ki bodo potekala:

  • 12.3.2020
  • 13.3.2020
  • 16.4.2020
  • 17.4.2020
  • 14.5.2020
  • 15.5.2020
  • 11.6.2020
  • 12.6.2020

Program je namenjen direktorjem, vodjem prodaje, področnim prodajnim managerjem in neposrednim vodjem prodajnih ekip v malih in srednjih podjetjih, ki želijo povečati prodajo in prodajno učinkovitost svojih prodjanih ekpi. 

 

Predavatelj
Davor Fabčič, direktor podjetja in konzultant 

Najmočnejše področje delovanja je svetovanje za prodajno uspešnost in rezultatsko usmerjena uveljavitev sprememb v prodaji. Strokovnjak in odgovoren na področjih oblikovanja rešitev za stranke, upravljanja ključnih kupcev in razvoja prodajno managerskih kompetenc. Funkcijo vodenja Mercuri International v vlogi direktorja uspešno opravlja od leta 2008, 10 let po tem, ko se je pridružil podjetju. Pred tem je 9 let opravljal vloge vodenja prodaje in vodenja ključnih kupcev. V hitro rastočem storitvenem podjetju je sodeloval tudi pri strateški zasnovi in uspešnem pozicioniranju vodilne blagovne znamke Pri sedanjem delu mu pomagajo bogate izkušnje iz projektov v industrijski, IKT, finančni, farmacevtski in storitveni dejavnosti, ki jih izvaja za stranke v Sloveniji kot tudi v mednarodnem okolju.


Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 9. 3. 2020. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Račun bo izstavljen po dogodku.

Dodatne informacije: Andreja Vidrih, 07 33 22 184, andreja.vidrih@gzdbk.si