Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

WEBINAR: Izvršba na plačo – z aktualnimi vprašanji novega »protikorona« zakona

Program

10.00 začetek
12.00 zaključek 
(1. 6. 2020)

Kotizacija

Člani: 59 € + DDV
Ostali: 69 € + DDV

 

Na podlagi ZIUZEOP so vse sodne izvršbe odložene in vsi davčne izvršbe zadržane od 11. aprila 2020 do 31. maja 2020 (v primeru, da ne pride do podaljšanja še za 30 dni). Izvršba se ne odloži, če gre za izvršbo zaradi terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

14. maja je v Sloveniji preklicana epidemija, zato bo ZIUZEOP na izvršilne postopke vplival le do 31. maja!


Kdaj: ponedeljek, 1. junij 2020, ob 10.00 

Kje
: izobraževanje bo potekalo prek interneta kot videokonferenca v živo prek Zoom platforme. V sklopu srečanja bo potekala tudi interaktivnost in diskusija, da bomo tako rešili konkretne dileme, ki se z njimi srečujejo slušatelji. Konference ni dovoljeno snemati in jo predvajati naknadno. 

 

 


Delodajalci se dostikrat znajdejo v negotovosti, ko glede posameznega delavca prihajajo različni sklepi, tako sodni kot davčni, poseben problem pa prinaša še upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev dela plače. Delodajalci so odškodninsko odgovorni, če sklepa o izvršbi ne izvršijo (pravilno), oziroma, če ne upoštevajo pravilnega vrstnega reda in obsega izvršitve.
Z uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki je pričel veljati 11. aprila 2020, so se pojavila še nova vprašanja in dileme.
Vsi prejemki, izplačani na podlagi ZIUZEOP, so izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki izvzetja iz izvršbe sicer ureja v 101. členu. Prav tako so ti prejemki izvzeti iz davčne izvršbe in iz stečajne mase dolžnika v postopku osebnega stečaja..

Na podlagi ZIUZEOP so vse sodne izvršbe odložene in vsi davčne izvršbe zadržane od 11. aprila 2020 do 31. maja 2020
(v primeru, da ne pride do podaljšanja še za 30 dni). Izvršba se ne odloži, če gre za izvršbo zaradi terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

Obravnavali bomo že sicer pogosta vprašanj delodajalcev:

 • V kakšnem vrstnem redu je treba izvrševati posamezne sklepe sodišča (»navadni« sodni sklep – sklep za preživnino) ali davčnega organa in upravno-izplačilno prepoved?
 • Kdaj in v katerem primeru obveščati sodišče o izvršitvi – neizvršitvi sklepa? Ali je treba obvestiti tudi upnika?
 • Kakšne podatke o dolžniku in njegovi plači lahko zahteva upnik od delodajalca?
 • Ali je dovoljeno zarubiti povračilo stroškov za prehrano in prevoz na delo, potnih stroškov in dnevnic, ter regres, jubilejne nagrade, odpravnino?
 • Kako pravilno ravnati v primeru, če je zoper delavca začet postopek osebnega stečaja?
 • Kakšen pomen ima upravna-izplačilna prepoved na plačo? Ali lahko delavec dovoli upravno-izplačilno prepoved tudi v breme svoje minimalne plače?


in po uveljavitvi ZIUZEOP še nova vprašanja delodajalcev:

 • Ali lahko po 11. aprilu 2020 še izvršujemo sklepe o izvršbi, davčne sklepe?
 • Kako je s sklepom za preživnino?
 • Kaj pa v primeru osebnega stečaja delavca?
 • Kako je s prejemki, prejetimi na podlagi ZIUZEOP? Ali so izvzeti iz izvršbe?
 • Kako je z izvrševanjem upravne izplačilne prepovedi po 11. aprilu 2020?


Vljudno vabljeni!

vsebina

 • Splošno o izvršilnem postopku in izvršbi na plačo ter druge stalne prejemke
 • Izvzetje iz izvršbe in omejitve izvršbe na plačo (novo izvzetje iz izvršbe vseh prejemkov, izplačanih na podlagi ZIUZEOP)
 • Izvrševanje sklepov pri delodajalcih in vpliv odloga izvršbe (in zadržanja davčne izvršbe) na podlagi ZIUZEOP (po odlogu izvršbe je treba po uradni dolžnosti nadaljevati z izvršbo)
 • Vrstni red poplačil (preživninska terjatev ima prednost pred ostalimi)
 • Obseg izvršbe na plačo (prejemki, ki jih je dovoljeno – ni dovoljeno zarubiti)
 • Posebnosti v primeru dolžnikovega osebnega stečaja (vpliv ZIUZEOP na postopek osebnega stečaja)
 • Prenehanje delovnega razmerja, povečanje – zmanjšanje plače
 • Odškodninska odgovornost delodajalca za opuščeno odtegnitev in izplačilo zapadlih zneskov
 • Upravna izplačilna prepoved po 135. členu ZIZ (ali ureditev ZIUZEOP vpliva tudi na upravne izplačilne prepovedi?)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izobraževanje je namenjeno vsem osebam, ki se pri svojem delu in poslovnih opravilih srečujejo  z izvršbo na plačo.

Predavateljica


Dida Volk 

 Dida Volk je sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani na oddelku za gospodarstvo. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo in avtorica več strokovnih del s tega področja. Predava s področja izvršilnega, inoslvenčnega, pogodbenega, gospodarskega prava, zavarovanja terjatev in prava nepremičnin. 


Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na webinarju, e-gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 28. 4. 2020. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200601 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Natisni Na seznam dogodkov »